Cursus
Zegelrecht

Op dit moment is deze cursus nog niet beschikbaar

Solartechniek Foto Min
Solar Techniek Nederland Favicon

100% Betrokkenheid

Icon3

100% Gecertificeerd

Icon1

100% Vakmanschap

Zegelrecht

Het zegelrecht is bedoeld voor het veilig werken aan (huis)installaties met een hoofdzekering tot en met 3x80 Ampère. Alleen installateurs met een laagspanningserkenning elektrotechniek bij InstallQ mogen het zegel in de meterkast verbreken en vernieuwen.

Solar Techniek Nederland is bij diverse partijen aan het lobbyen om het zegelrecht ook beschikbaar te krijgen voor de PV-erkenning. 

Immers de NEN 3140 verwacht van de PV-installateur dat deze veilig en spanningsloos werkt. Dat kan doorgaans alleen als er toestemming is om het zegel te kunnen verbreken. De kennis is aanwezig bij de door InstallQ erkende PV-installateur. Nu nog de toestemming om het zegel te kunnen verbreken en kunnen herstellen. 

In de PV-erkenningscursussen moet ook worden geleerd om spanningsloos te werken volgens de eindtermen van Vakmanschap Zonnestroom en InstallQ zelf. Dan is het ook niet meer dan logisch dat de zegelverbreking en vernieuwing ook beschikbaar komt voor de PV-installateur.

Dat er extra kennis misschien nodig mocht zijn kan begrijpelijk zijn. Daarom is deze cursus hieronder als voorbeeld gemaakt om de lobby verder te ondersteunen.

Dat aanvullende kennis nodig is is niet noodzakelijk. Immers ieder heeft zijn/haar eigen vakgebied in de elektrotechniek en is op dat gebeid ook apart erkend!? 

Alleen de deur naar veilig en spanningsloos werken zit op slot voor de PV-installateur!

Let op! 

Deze cursus is in ontwikkeling en is niet bedoelt om de  laagspanningserkenning te verkrijgen maar is alleen bedoelt om het zegelrecht te kunnen verkrijgen. Immers als u een PV-erkenning heeft moet u toch ook veilig kunnen werken?

Laagspanningserkenning en PV-erkenning verdienen allebei het zegelrecht. Het zegel verbreken is juist bedoelt om veilig aan installaties te kunnen werken. 

Het werk van elektrotechnische- en PV-installateurs bestaat uit verschillende disciplines. De elektrotechnisch installateur is werkverantwoordelijke vanaf het vaststellen van de klantwens tot en met het in bedrijf stellen en opleveren van de installatie . Jij inventariseert en weegt de haalbaarheid en maakt het ontwerp. Verder breng je laagspanningsinstallaties in kaart en/of ontwerp je deze. De installatie zelf en het beheer en onderhoud van laagspanningsinstallaties behoren ook tot het takenpakket.

Het elektrotechnisch ontwerp voldoet uiteraard aan de geldende normen zoals de NEN 1010, NEN 3140, NPR 5310, NEN-EN 50110, NTA 8025, NEN-EN 50090. Je maakt een tekening, stelt een plan van aanpak vast en kan dit presenteren aan de opdrachtgever.

De achtdaagse-cursus "Zegelrecht" opgebouwd uit 4 modules zorgen ervoor, dat jij en de organisatie waarvoor je werkt onder jouw verantwoordelijkheid een installatie kunnen ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden, mits de praktijk- en theorie-examens succesvol afgerond worden.

 

De 4 modules zijn:

 • 2 dagen elektrotechnisch ontwerpen
 • 2 dagen veiligheid volgens NEN 3140 (VOP & VP)
 • 2 dagen praktijkvaardigheden toepassen
 • 2 dagen inspecteren, meten, rapporteren en beheren

 

Module 1

2 dagen elektrotechnisch ontwerpen

Tijdens ons tweedaags programma elektrotechnisch ontwerpen krijg je stap voor stap kennis en vaardigheden aangereikt om elektrotechnische schema’s/tekeningen te lezen binnen een bouwkundig kader. Je leert diverse soorten schema’s te herkennen, te lezen èn je doet symbolenkennis op. Je leert eenvoudige tekeningen te maken (bijvoorbeeld een revisietekening) in 2D en je ontwikkelt schetsvaardigheid om (bijvoorbeeld een collega) iets uit te leggen.

Leerdoelen zijn o.a.

 • Basisstructuren ontwerpen op basis van de klantwensen;
 • Het in kaart brengen van toekomstige geëlektrificeerde woningen;
 • Je kunt kabelberekeningen uitvoeren;
 • Praktijksituatie in kaart brengen via praktijkopdrachten bij vrienden en/of bekenden.

 

Module 2

2 dagen veiligheid volgens NEN 3140

De NEN 3140 ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’, is de Nederlandse norm voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied.

In de NEN 3140 worden 4 titels van aanwijzingen beschreven. Voldoende Onderricht Persoon (VOP), Vakbekwaam Persoon (VP), Installatieverantwoordelijke (IV) en de Werkverantwoordelijke (WV).

In de aanwijzing wordt van elke medewerker schriftelijk vastgelegd welke werkzaamheden die persoon mag verrichten op basis van zijn elektrotechnische kennis en ervaring.

Als werkverantwoordelijke (WV) heb je kennis en toepassingsvaardigheden nodig van de VOP, VP en IV. Dit om verantwoordelijk te kunnen zijn en specifiek werk te kunnen toewijzen aan betrokken personen. In deze cursus leer je hier alles over en zal je de NEN 3140 geheel eigen maken.

 

Leerdoelen zijn o.a.

 • Herkennen van de processtappen en toepassen om veilig te kunnen werken aan elektrische installaties;
 • Onderkennen van de werkdruk en afwegen van de klantwensen en een veilig arbeidsproces kunnen handhaven onder die omstandigheden;
 • Besluitvormingsproces voor het wel of niet inbedrijfstellen van elektrotechnische installaties.

 

 

Module 3

2 dagen praktijkvaardigheden toepassen

In deze module wordt gewerkt aan de praktische vaardigheden van het monteren van verschillende eindgroepen in een woonhuisinstallatie. Hierbij kunt u denken aan afgaande lichtgroepen en hun schakelingen zoals een hotelschakeling, het aanleggen van wandcontactdozen en lichtschakelaars.

Alle voorzieningen die in een keuken en/of bijkeuken thuishoren, zoals een wasmachinegroep, elektrisch koken ( perilex), elektrische oven en/of combimagnetron, kokendwaterkraan. Op zolder: elektrische boilers en/of decentrale verwarmingspunten in het huis. Maar ook buitenshuis zoals een PV-aansluiting, autolaadpunten en tuinverlichting.

Leerdoelen zijn o.a.

 • Toepassen en gebruiken van de juiste gereedschappen;
 • Veilig werken;
 • Het monteren en demonteren van elektrische componenten t.b.v de installatie;
 • Het opleveren en ingebruikstellen van elektrotechnische installaties aan de eindgebruiker.

 

Module 4

2 dagen inspecteren, meten, rapporteren en beheren

In deze module wordt gewerkt aan de theoretische kant en praktische vaardigheden van inspecteren, meten en rapporteren. Hierbij staat de groepenkast in de woning centraal incl. de afgaande groepen. Er wordt o.a. gemeten hoe de aardverspreidingsweerstand is, de isolatieweerstand, de impedantie van de foutstroomketen en aardlekschakelaars.

 

Leerdoelen zijn o.a.

 • Uitvoeren van kwaliteitscontroles en meetinspecties
 • Opsporen van storingen en onderhoud
 • Groepenverklaringen opstellen

 

Doelgroep

Elektrotechnici die werkverantwoordelijke kunnen en willen zijn voor de elektrotechnische werkzaamheden die hun organisatie voor hun rekening neemt.

 

Studiewijze

We verwachten van de deelnemers een MBO-werk- en denkniveau en bij voorkeur ervaring in de elektrotechniek. De examens worden tijdens de cursusdagen afgenomen. Genoemde modules kunnen uiteraard ook afzonderlijk gevolgd worden. De modules bestaan uit;

  • Een theoretisch deel
  • Een practicum
  • Kleine groepen van maximaal 4-6 deelnemers
  • Een aantal uur zelfstudie en praktijkopdrachten per module

 

Investering

 

Cursusdagen

 • 8-daagse € 3.960,- incl. lunches, exclusief BTW

 

Lesmateriaal

 • € 125 euro excl. BTW per module

 

Lesboeken ( Vakmedianet)

 • € 135 “Inspectie van elektrische installaties” alles over visueel inspecteren, meten en rapporteren.
 • €65,- excl. BTW voor het lesboek “de elektrische woonhuisinstallatie” nu en in de toekomst.
 • €65,- excl. BTW voor het lesboek NEN 3140 “voldoende onderricht persoon” Bedrijfsvoering van elektrische installaties”
 • €65 excl. BTW voor het lesboek NEN 3140 “Vakbekwaam Persoon Bedrijfsvoering van elektrische installaties”

Theorie examens (meerkeuze, openboek)

 • €75,- excl. BTW voor het theorie-examen per module

 

Praktijkexamens

 • €275,- excl. BTW voor het praktijkexamen per module

 

Certificering

Bij het succesvol afleggen van de theorie- en praktijkexamens worden er certificaten afgegeven per module. Deze certificaten samen geven u recht op het zegelrecht. Deze cursus geeft tevens recht op een totaalcertificaat voor de NEN 3140 werkverantwoordelijke.

 

Opleidingsduur en tijden

Deze opleiding duurt 8 dagen incl. praktijk- en theorie-examen. De cursus wordt  per module afgewerkt op twee aaneengesloten dagen in de week met een tussenpoos van een week. Met ander woorden om de 14 dagen een tweedaagse module. 

Pand 3

Investering exl. BTW

Investering1

€ 3.960,-

voor de 8-daagse cursus bestaande uit 4 modules incl. lunches

Investering2

€ 835,-

Diverse lesboeken en lesmateriaal t.b.v. de 4 modules

Doelgroep4

€ 1.100,-

Voor de praktijkexamens van de 4 modules

Doelgroep3

€ 300,-

voor de theorie examens van de 4 modules

Let op! De afrekening is direct incl. BTW en alle kostencomponenten

Wanneer start jij?

We helpen je graag verder!

Toelichting (optioneel)