Cursus
NEN 3140 VOP

Voldoende Onderricht Persoon

Solartechniek Foto Min
Solar Techniek Nederland Favicon

100% Betrokkenheid

Icon3

100% Gecertificeerd

Icon1

100% Vakmanschap

Arbeidsomstandigheden wet

Werken met of aan elektrische objecten brengt een zeker risico met zich mee. Een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, brand en ontploffing kunnen letsel veroorzaken.

Bedrijven en instellingen met personeel in dienst moeten ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. Een bedrijf of instelling zonder personeel maar waar een derde in contact kan komen met de elektrische objecten moet ook voldoen aan een veilige werkplek.

De NEN 3140 wordt door de arbeidsinspectie (ISZW) beschouwd als een invulling van de wettelijke verplichtingen van onder ander artikel 3.5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De verwijzing naar normen staat niet meer in de arbeidsomstandighedenregeling.

Werknemers dienen zich hieraan te houden. Werkgevers dienen aan te tonen dat alles in het werk gesteld is dit mogelijk te maken. De norm gaat primair over werkprocedures.

 

NEN 3140

De NEN 3140, "Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning", is de Nederlandse norm NEN voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten aan laagspanningsinstallaties. De normering is vanaf 1 juli 2019 van kracht.

Het toepassingsgebied is elektrische installaties, machines en gereedschappen. Toegepast in fabrieken, kantoren, bouwplaatsen, schepen enzovoorts. Het betreft hier spanningen van ten hoogste 1000 volt wisselspanning en 1500 volt gelijkspanning.

 

 

Onderwerpen

  • Elektrotechnische gevaren en ongelukken
  • Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving
  • Veilig werken voor  en door deskundig personeel, procedures en PBM's
  • Werken met een werkvergunning en schakelbericht
  • Theoretische en praktische kant van de NEN 3140 
  • Wat is spanningsloos werken

 

Doelgroep

Elektrotechnische medewerkers & monteurs, CV- of installatiemonteurs, Conciërges enz. Kortom alle personen die direct en/of indirect te maken krijgen met "eenvoudige" laagspanningsinstallaties. Deze cursus is geschikt voor iedere organisatie waar mensen zo nu en dan in een groepen kast moeten zijn of iets moeten doen. 

Door de NEN 3140 cursus krijgen de cursisten inzicht in de gevaren van elektrotechnische installaties en elektrotechnische arbeidsmiddelen.

Met dit inzicht zullen de cursisten veilig weten te werken in eenvoudige  elektrotechnische situaties. De cursus NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon en/of Vakbekwaam Persoon is bedoeld voor elektrotechnische en niet-elektrotechnische medewerkers.

 

Studiewijze

Een theoretisch deel en een practicum (AC/DC Meterkast/Inspectie). Er wordt in kleine groepen gewerkt van maximaal 4-6 deelnemers.

 

Lesboeken

NEN 3140 voldoende onderricht persoon. "Bedrijfsvoering van elektrotechnische installaties". Deze wordt tijdens de cursus uitgereikt. 

 

Opleidingsduur en -momenten

Deze cursus duurt 1 dag incl. een examen.

 

Diploma’s / certificering

Bij het goed afleggen van de bijbehorende examens kunnen er diploma’s en certificaten worden behaald. Deze cursus geeft recht op de NEN 3140 certificaat voldoende onderricht persoon. (VOP) Dit certificaat is drie jaar geldig.

Pand 3

Investering exl. BTW

Investering1

€249,-

voor de cursus incl. lunches excl. BTW

Investering3

65,-

lesboek NEN 3140 voldoende onderricht persoon.

Wanneer start jij?

We helpen je graag verder!

Toelichting (optioneel)