Cursus
Versnelde Veiligheidscursus Compleet

BHV + VCA + NEN 3140

Solartechniek Foto Min
Solar Techniek Nederland Favicon

100% Betrokkenheid

Icon3

100% Gecertificeerd

Icon1

100% Vakmanschap

Versnelde Veiligheidscursus Compleet (VVC)

Voorkomen is beter dan genezen! Je hebt te altijd te maken met onveilige situaties. Maar hoe kun je deze veilig maken en houden.  In deze versnelde en samengestelde cursus Leer je het voorkomen en waar nodig handelen bij een ongeval.  Doorgaans is het makkelijk en eenvoudiger voor de organisatie om mensen volledig toe te rusten met verschillende vaardigheden op het gebied van veilige werken en kunnen handelen bij ( medische)  calamiteiten.

De Arbowet stelt dat op alle werkplekken een BHV’er moet zijn. In de PV-branche is het meer dan noodzakelijk  dat er op elke mobiele werkplek een BHV’er aanwezig is. Dit omdat er vele kansen liggen op ongelukken die doorgaans voorkomen kunnen worden door VCA en NEN 3140  kennis en vaardigheden in huis te hebben en daarna direct en adequate medische hulp geboden kan worden mocht er toch onverhoopt iets mis zijn gegaan door BHV-kennis en vaardigheden te hebben.

Door elke medewerker in het PV-team een complete veiligheidscursus aan te bieden verhoogt dat het bewustzijn van de gevaren die er zijn. VCA en NEN 3140 is doorgaans een vereiste vanuit de opdrachtgevers en BHV vanuit de wet. Dit is waarom we deze cursus hebben samengevoegd en op 1 plek beschikbaar en binnen drie weken alles voor elkaar.

Op deze manier hebben we een cursus ontwikkeld, die een goedkoper en een sneller alternatief vormt voor het afzonderlijk volgen van de drie cursussen op verschillende locaties, bij verschillende instanties en verspreid doorgaans over het jaar. De leerdoelen en afzonderlijke examens blijven gelijk.

 

Specifieke doelgroep

De drie-daagse cursus "versnelde veiligheidscursus compleet" zorgt voor een PV-team met voldoende aandacht en kennis op het gebied van veilig werken in de breedste zin van het woord. Daarnaast kunnen de PV-monteurs ook bekwaam handelen bij onverwachte ongevallen.  Bij succesvolle afronding van het examen ontvang je een Nen-3140 certificering, BHV-certificering en een VCA/VCA-Vol certificering.

 1. NEN 3140
 2. BHV
 3. VCA/VCA VOL

 

Specifieke PV-aandacht

De cursus heeft specifieke aandacht voor de arbeidsomstandigheden  waar een PV-monteur zich in bevindt. Daar worden ook praktijkgerichte oefeningen op afgestemd zoals het veilige en slimmer opbouwen van een steiger. Het veilige werken met een harnas, en het opzetten van een RSS-systeem. Daarnaast het veilig werken in en rondom de kruipruimte en uiteraard veilig werken met elektrische machines en elektriciteit van zowel de AC en DC zijde. Daarnaast de eerste hulp verlenen bij elektrische schok, vallen van hoogte, en vallen in de kruipruimte. Eerste hulp verlenen bij het vallen van het dak in de harnas. En uiteraard mogelijke snijwonden en eerste hulp verlenen bij hoofdwonden door vallende delen.

 

Opleidingsduur en tijden

Deze opleiding duurt 3 dagen incl. Praktijk en theorie-examens. De cursus vindt elke eerste drie dinsdagen van de maand plaats. Deze cursus bieden wij ook aan om in-company te geven waarbij afwijkende data afgesproken kan worden.

 

NEN 3140 Uitgelicht ( 1 dag)

De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. NEN 3140 voorziet in de nodige bepalingen die u kunt gebruiken om hieraan te voldoen. Het volgen van NEN 3140 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen.

 

Leerdoelen NEN 3140

 • De gevaren benoemen die in elektrische installatie voorkomen
 • De mogelijke werkzaamheden omschrijven die een VOP-er naar voldoende instructie mag uitvoeren
 • De organisatie, rollen en werkzaamheden van de diverse NEN 3140 functies benoemen;
 • Inspecteren van elektrische handgereedschappen.
 • Werk- en veiligheidsprocedures toepassen
 • Elektrotechnische werkzaamheden verrichten
  (o.a. wandcontactdozen, verdeler en laagspanningsinstallaties)

 

BHV Uitgelicht ( 1 dag)

Een bedrijfshulpverlener (Bhv'er) is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een Bhv'er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een Bhv'er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen. De Arbowetgeving schrijft voor dat Bedrijfshulpverleners verplicht zijn op alle werkplekken, dit geldt ook voor mobiele werkplekken zoals in de PV-branche.

 

Leerdoelen BHV

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
 • Het beperken van de gevolgen van ongevallen.
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting.
 • Het herkennen van de aard van de brandbare stof en keuze voor juiste blusmiddel.
 • De procedure voor het openen van deuren kunnen toepassen.
 • De bhv'er kan een ontruiming organiseren.
 • De bhv'er heeft kennis van ontruimingsvoorzieningen (nooduitgangen, noodverlichting, brandweerliften, vluchttrappen, etc.).
 • De bhv'er heeft kennis van vitale functies (bewustzijn, ademhaling, bloedsomloop).
 • De bhv'er kan een reanimatie voorbereiden en uitvoeren.
 • De bhv'er kan hulpverlenen bij ongevallen (wonden, verbranding, botbreuken, ontwrichting, shock, vergiftiging, elektriciteitsongevallen, oogletsel).
 • De bhv'er kan het slachtoffer geruststellen.
 • De bhv'er kan een gevaarlijke situatie als zodanig herkennen en de juiste maatregelen nemen voor zijn eigen veiligheid en die van het slachtoffer.

 

VCA Uitgelicht

VCA is een beproefd programma waarin diverse branches in de Nederlandse industrie hun kennis en ervaring op het gebied van veilig en gezond werken hebben gebundeld. Met een VCA-certificaat legt u de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. U laat zien dat uw bedrijf veilig en gezond werken belangrijk vindt en zet uzelf neer als een deskundige en betrouwbare opdrachtnemer.

VCA is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Denk aan constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties.

 

Leerdoelen VCA/VCA VOL

 • Omgaan met Handgereedschap & gereedschapsmachines.
 • Veilig werken op hoogte inclusief het oefenen en .
 • Gevaarlijke stoffen & etikettering herkennen.
 • Veilig werken met elektriciteit
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen.
 • Veilig werken in Werken in besloten ruimten
 • Werkplekeisen herkennen
 • Veilig werken met Hijs- en hefwerktuigen

 

Studiewijze

Praktijk en theorie wisselen elkaar af. De lessen worden gegeven in kleine groepen van 4-6 deelnemers.

 

Investering

3-daagse €995,- incl. Lunches en diner en examens, exclusief BTW. De examens worden tijdens de 3-daagse cursus afgenomen.

 

Lesboeken

 • €50,- excl. BTW voor het lesboek NEN 3140 "vakbekwaam persoon bedrijfsvoering van elektrische installaties"
 • €50,- excl. BTW voor het lesboek "B-VCA en VOL-VCA cursusboek"
 • €25,- excl. BTW voor het lesboek "BHV-Cursus"

 

Certificering

Solar techniek Nederland is een geaccrediteerde examen locatie. De drie certificaten die u tijdens deze drie-daagse cursussen kunt behalen zijn: VCA/VCA vol certificaat, het BHV certificaat en het certificaat voor de NEN 3140

BHV

Investering

Investering1

€995,-

voor de cursus incl. lunch en examen excl. BTW

Investering2

€ 255,- exl BTW

Lesboeken voor de cursussen en overig lesmateriaal

 

 

Heb je nog geen keus kunnen maken? Vul dan hieronder je contactformulier in!

 

 

We helpen je graag verder!

Toelichting (optioneel)