Cursus
Team Pursuit

Allround monteur (op en onder het dak) incl. de meterkast

Solartechniek Foto Min
Solar Techniek Nederland Favicon

100% Betrokkenheid

Icon3

100% Gecertificeerd

Icon1

100% Vakmanschap

-Nieuw- "Team Pursuit" incl. de meterkast

Allround team

Doorgaans is het zo dat het werk van een team van PV-installateurs uit verschillende disciplines bestaat. In hoofdlijnen is dat montage op het dak en montage binnenwerk.

Als een monteur van het installatieteam op cursus moet, een vrije dag heeft of anderszins niet aanwezig kan zijn in het team dan valt doorgaans het team stil. Dit is doorgaans niet de bedoeling en kost onnodig veel geld.

Het is veel mooier dat een team allround wordt. Dat geeft meer afwisseling in het werk en wisselingen van teamleden zijn veel beter op te vangen. Daarnaast kunt u het hele team tegelijkertijd op cursus sturen wat de dagelijkse planning vergemakkelijkt.

Dit kan met de cursus "team pursuit"

Deze cursus geeft recht op het eerste, tweede  deel van de erkenningsregeling van InstallQ.

 1. Eerste monteur montage op daken (afzonderlijk 2 dagen + examentijd)  
 2. Uitvoering zonnestroom compleet incl. de meterkast (afzonderlijk 3 dagen + examentijd) 

 

Vooropleiding

De basis voor de cursus eerste monteur onder het dak, Team Pursuit of de versnelde PV-erkenning van InstallQ is dat je voldoende onderricht persoon bent. Dus aantoonbaar voldoende onderricht te zijn in de NEN 3140 hebt m.b.t de PV-installatie.

Heb je dit niet dan is het advies om de Proloogdag te volgen. Dit is een bassiscursus om voldoende onderricht te worden m.b.t de PV-installatie. Deze proloogdag zorgt voor een zorgeloze aansluiting op de versnelde PV-erkenning van InstallQ

 

Doelgroep

PV-monteurs die allround opgeleid willen worden van het plaatsen van zonnepanelen op het dak tot en met de montage van de omvormer incl. aansluiten tot in de meterkast en de in bedrijfstelling en oplevering van de PV-installatie. 

 

Wat kun je na deze opleiding?

De belangrijkste leerdoelen van de Team Pursuit is de wet- en regelgeving voor het installeren van zonnestroomsystemen op daken, installatie in de woning en/of bedrijfspand incl. de groepenkast. 

De wet- en regelgeving zijn o.a. de Arbeidsomstandighedenwet, Veilig werken voor zowel op het dak als onder het dak. A-blad hellende daken, NEN 3140, NEN 7250, NEN 1010;2020, NPR 5310, NEN-EN-IEC 62446-1 Deze normeringen worden vanuit het bouwbesluit aangewezen om bij het maken van PV-systemen op te volgen.

Het opleveren volgens de NEN-EN -IEC 62446-1 is een zeer belangrijk onderdeel van deze opleiding. De categorie 1 meting komt ruim aan bod. Dat zijn o.a. de isolatieweerstandsmetingen voor zowel de DC als de AC zijde, (Riso). Aardlekschakelaar beproeven d.m.v. meettesten, Potentiaal vereffeningsweerstand van Array t/m de aardrail enz. 

Deze normering ( NEN-EN-IEC 62446-1)  is niet nieuw en bestaat al jaren. Het is wel onbekend onder vele installateurs. Daarom wordt er extra aandacht aan besteed bij het beproeven, onderhouden en het verzamelen van de relevante documentatie die nodig is voor een goed en adequaat systeemdossier.

Als je graag InstallQ erkend wil worden zal je moeten opleveren volgens genoemde NEN-normering is. Deze normering verteld de installateur hoe PV-installatie opgeleverd, beproefd en onderhouden moet worden. Daarnaast verteld deze normering hoe een systeemdossier moet worden samengesteld en welke gegevens en datasheets beschikbaar moeten zijn.

Er bestaat een opleverdocument van InstallQ en Techniek Nederland waarvan de bron de NEN-EN-IEC 62446-1 Dit opleverdocument wordt gehanteerd in de cursus.

En:

 

 • Je kunt goed de montage binnenshuis en buiten het huis beschrijven.
 • Je weet welke daken er zijn en hoe ze zijn gebouwd
 • Je hebt kennis van verschillende montagesystemen, op platte daken, dakpannendaken en golfplaatdaken.
 • Je kunt veilige MC4-connectoren maken en dampdichte dak doorvoeren
 • Datakabels kun je maken
 • Je bent bekend met verschillende gereedschappen die nodig zijn en kunt ze goed gebruiken
 • Je weet iets over het onderhoud van de systemen
 • Je kent verschillende systemen: stringomvormers, Optimizers, micro-omvormers
 • Je kunt de installatie van een zonnestroomsysteem voorbereiden
 • Je kunt de veiligheidsvoorschriften voor het werken aan zonnestroominstallaties binnenshuis toepassen
 • Je kunt de elektrotechnische montage van zonnestroom veilig aansluiten op de meterkast
 • Je kunt verschillende zonnestroominstallaties opleveren aan de klant en de klant informeren over de werking en het onderhoud

 

Studiewijze

 • Een theoretisch deel
 • Een praktisch deel voor montage op de daken en montage in de woning incl. de meterkast.

 

Investering

 • Cursus geld voor de 5-daagse € 2.200,- incl. lunches en lesmateriaal, exclusief BTW
 • €55,- excl. BTW voor het lesboek NEN 3140 “Vakbekwaam Persoon Bedrijfsvoering van elektrische installaties”
 • €85,- excl. BTW voor het lesboek PV installaties “Praktische aspecten van het ontwerpen en inspecteren”
 • Theorie examen €175,- euro per examen (2x)
 • Praktijkexamen € 375,- euro per examen (2x)

 

Opleidingsduur & examinering

Deze opleiding duurt 5 dagen en bevat twee cursussen met 2 theorie examens en 2 praktijkexamens. 

 • eerste monteur montage op het dak
 • Uitvoering zonnestroom incl. de meterkast + opleveren

Het praktijk examen is verweven in de cursus. De twee theorie examens zijn in de even weken op vrijdag en duren samen een dagdeel. 

Normaal gesproken zitten er in de afzonderlijke cursussen geen dubbellingen. Voeg of volg je de cursussen samen dan kom je dubbellingen tegen. Hierbij kun je denken aan de introductietijd die voor elke cursus afzonderlijk noodzakelijk is. Of de praktische handvaardigheden  van b.v. connectoren ( MC4) maken. De meterkast met alle wet- en regelgeving en de daarbij behorende kabelberekeningen voor het AC-gedeelte. Maar ook het tegen gaan van de inductievelden komen in alle drie de cursus afzonderlijk voor.

Als we deze dubbellingen eruit halen komen we tot een versnelde cursus en een goedkoper alternatief dan alle twee de cursussen afzonderlijk te volgen.

De leerdoelen en afzonderlijke examens blijven gelijk. U ontvangt dan ook de drie afzonderlijke certificaten. 

 

Certificering

Bij het goed afleggen van het examen behaal je het certificaat die bij de cursussen horen. Deze certificaten maken deel uit van de erkenningsregeling  van InstallQ. Daarnaast wordt er een certificaat NEN 3140 vakbekwaam persoon uitgereikt.

 

1

Investeringen exl. BTW

Investering1

€ 2.200,-

5-daagse cursus incl. lunch en lesmateriaal

Investering2

€ 140,-

NEN 3140 vakbekwaam persoon + Lesboek PV installaties

Investering3

€ 350,-

Voor twee theorie examens ( 1x gratis herexamen)

Investering3

€ 750,-

Voor twee praktijkexamens ( 1x gratis herexamens)

 

 

Nog geen keus kunnen maken? Vul dan hieronder je contactformulier in!

We helpen je graag verder!

Toelichting (optioneel)