Solar Techniek Nederland

Mogelijkheid tot elektrisch laden op onze locatie

Profiel Keze 2
Solar Techniek Nederland Favicon

100% Betrokkenheid

Icon3

100% Gecertificeerd

Icon1

100% Vakmanschap

Scope 12 introductie

"NEN-EN-IEC 62446-1 definieert de informatie en documentatie die aan een klant moet worden overhandigd na de installatie van een net gekoppeld PV-systeem, ongeacht de omvang of aard van het systeem, of het nu voor particuliere of zakelijke doeleinden is.

De scope 12 keuring, geïnitieerd door verzekeraars voor zakelijke klanten, hanteert een minimumaantal panelen van 40-50 om de installatie te kunnen verzekeren. Dit minimumaantal wordt vastgesteld op basis van kosten en risicobereidheid van de verzekeraars.

Het is echter belangrijk op te merken dat de NEN-EN-IEC 62446-1 van toepassing is op alle PV-installaties in Nederland, ongeacht hun omvang. Deze normering legt de eisen vast die moeten worden nageleefd, en deze eisen worden ook gehanteerd in de scope 12 keuring.

De verzekeraars kunnen afwijken van deze normen vanwege hun eigen acceptatie-eisen voor verzekeringen, maar dit betekent niet dat de normen zelf niet moeten worden gevolgd.

In de NEN-EN-IEC 62446-1 worden de inbedrijfname testen, inspectiecriteria en documentatie beschreven die moeten worden gebruikt om de veilige installatie en juiste werking van het systeem te controleren. Deze norm kan ook worden gebruikt voor periodieke her-beproevingen.

Met de PV-cursus voor scope 12 inspecteurs kunt u uw eigen werk op normniveau uitvoeren en inspecties uitvoeren bij zzp'ers als u dat uitbesteedt. Hoewel u geen officieel keuringsrapport kunt overleggen, kunt u wel inspecties uitvoeren op het niveau van scope 12.

Daarnaast kunt u inspecties uitvoeren voor potentiële klanten die een scope 12 keuring nodig hebben, op voorwaarde dat uw bedrijf gecertificeerd is door SCIOS.


De Scope 12 cursus

Bij Solar Techniek Nederland staat een operationeel PV-systeem klaar, inclusief hoofd- en onderverdelers, om metingen uit te voeren volgens categorie 1 en 2 van de NEN-EN-IEC 62446-1. We beschikken over meetinstrumenten waarmee inspectieteams van twee personen een scope 12 inspectieplan kunnen uitvoeren.

Deze cursus biedt de mogelijkheid om met succes het examen voor scope 12 inspecteur af te leggen. Het examen omvat een theoretische toets voor zowel de AC- als DC-zijde, gevolgd door een praktijkexamen.

Tijdens de cursus behandelen we relevante normen, waaronder de NEN 1010:2020, NPR 5310:2017, NEN-EN-IEC 62446-1, NEN-EN-IEC 61439-1, NEN-EN-IEC 62305, evenals andere toepasselijke normen zoals NEN 7250 en NEN 8012.

Bovendien besteden we uitgebreid aandacht aan Technisch Document 18 (TD18) en TD17 voor meetinstrumenten. We bespreken ook Document IB 22, dat de methode voor classificatie en de detectie van afwijkingen en defecten behandelt, evenals IB 23, dat zich richt op brandrisico's in elektrische apparatuur op agrarische bedrijven.


Vooropleiding Scope 12

De vereiste vooropleiding om deel te nemen aan deze cursus omvat de versnelde PV-erkenning van InstallQ, zoals aangeboden door Solar Techniek Nederland. Deze erkenning omvat uitgebreide praktijkoefeningen, met speciale aandacht voor meterkasten en praktische metingen. Bovendien wordt specifiek ingegaan op de oplevering, inspectie en onderhoudsprocedures zoals voorgeschreven in de NEN-EN-IEC-62446-1.

Als alternatief kan een gelijkwaardige vooropleiding worden overwogen, waarbij de kandidaat beschikt over up-to-date en hoogwaardige kennis van relevante normen, waaronder de NEN 1010:2020, NPR 5310:2017, NEN-EN-IEC 62446-1, NEN-EN-IEC 61439-1, NEN-EN-IEC 62305, evenals andere van toepassing zijnde normen zoals NEN 7250 en NEN 8012.

Bovendien wordt het als een pre beschouwd als de kandidaat een opleiding in Elektrotechniek op MBO niveau 4 heeft afgerond, of op MBO niveau 2 met aanzienlijke ervaring. Basiskennis van NEN 3140 en NEN 1010, evenals ervaring met inspecties van elektrische en PV installaties, wordt ook gewaardeerd.

Mocht u twijfels hebben over uw kwalificaties, aarzel dan niet om een vrijblijvend intakegesprek aan te vragen.


Scope 12 opleidingsduur en -momenten

Elke maand start er een opleiding. Deze opleiding duurt 5 dagen inclusief een praktijk- en theorie oefentoets ter voorbereiding op uw SCIOS scope 12 examens.

Meterkast

Scope 12 onderwerpen

Daarnaast worden relevante onderwerpen behandeld zoals o.a.:

 • IB 22 en TD 18 hoe werken deze samen?
 • Bescherming tegen overbelasting, kortsluiting en overspanning zowel aan de DC en AC zijde.
 • Afwijkingen in de IV-curve
 • Bouwkundige eisen en draagconstructies
 • Inspectieplan en inspectierapport
 • Beoordelen systeemdocumentatie t.b.v het systeem dossier volgens de NEN-EN-IEC 62446-1
 • Stroomstelsels TT, TN-S, TN-C maar ook IT-stelsel, IU-stelsel, IM-stelsel
 • Visuele inspecties
 • Soorten overstroombeveilingen kunnen herkennen en toepassen.
 • EBI ( Eerste Basis Inspectie)
 • PI (periodieke Inspectie)
 • Thermografie
 • Metingen en beproevingen AC-zijde en DC-zijde zoals o.a.:
  • Impedantie metingen
  • Riso
  • Aardlekbeveiligingen
  • Rpe
 • Het maken van een praktijkrapportage
 • Bliksembeveiling en toepassen van de SPD
 • Afmelding


Scope 12 studiewijze

 • Kleine groepjes van maximaal 4-8 deelnemers
 • Per twee deelnemers zijn er professionele meetinstrumenten beschikbaar
 • Thuisstudie en thuisprakticum van 4-6 uren per week
 • Een practicum (AC/DC/Meterkast/Inspectie)
 • Gebruik van eigen laptop tijdens de lessen i.v.m het maken van rapportages en werken aan praktijkopdrachten zoals het maken van een inspectieplan en/of inspectierapport. 
 • Tenminste gebruik kunnen maken van eigen online NEN 1010 versie op de laptop.


Studieduur

Vanuit de SCIOS Kennis- en Vakbekwaamheidseisen (KBE) wordt een specifieke studierichting aangeboden. Het vergt nog enkele weken van zelfstudie om deze kennis en vaardigheden volledig te verwerven. De benodigde tijd is mede afhankelijk van uw eigen studietempo en capaciteiten.

Het is van groot belang op te merken dat het succesvol afronden van de versnelde PV-erkenning van InstallQ als vooropleiding vereist is voor een succesvolle afronding van de cursus.


NEN-normeringen

Van de cursisten wordt verwacht dat ze in staat zijn om de "overige" NEN-normen aan te schaffen of reeds in hun bezit hebben, en dat ze in staat zijn om deze te bestuderen. Tijdens de cursus zullen specifieke aanwijzingen worden verstrekt met betrekking tot welke normen relevant zijn.


Cursus kosten Scope 12 Solar Techniek Nederland

 • € 2.225,- 5 daagse Theorie en Praktijk ( ex btw)
 • € 275,- Lesmateriaal t.b.v.
  • Oefentoetsen theorie & praktijk
  • Lesstof
  • Map incl relevante documenetn zoals IB 22 en TD 18
  • Voorbeeld Inspectieplan -en rapport


Examenkosten: (CIOS)

 • € 513,- Kosten voor het SCIOS examen te voldoen bij aanmelden bij onderstaande examenlocaties.

 

Scope 12 boeken (verplichte literatuur)

Deze boeken zitten niet in het pakket en dienen los besteld te worden als u deze niet in bezit heeft. Als u de versnelde PV-erkenning van InstallQ heeft gevolgd dan zijn deze reeds door u aangeschaft.

 • €55,- excl. BTW voor het lesboek NEN 3140 “Vakbekwaam Persoon Bedrijfsvoering van elektrische installaties”
 • €85,- excl. BTW voor het lesboek PV installaties “Praktische aspecten van het ontwerpen en inspecteren”
 • € 235,- exl. BTW voor het ISSO handboek Zonne-energie 2022.

 

Diploma’s / certificering

De SCIOS examens vinden naar keuze plaats op onderstaande locaties:

Instituut voor Technische Vak examens B.V.
De Lange West 126
9201 CH Drachten
Tel. 088-6363111
Website: www.itvexamens.nl

Stichting MaReVin
Lippestraat 3
8028 PS Zwolle
Tel. 085-4012299
Website: www.marevin.nl

Bij het goed afleggen van de bijbehorende theorie- en praktijkexamen ontvangt u een SCIOS Diploma. Let op! Dit is nog geen SCIOS bedrijfscertificering maar een onderdeel daarvan.

https://scios.nl/Certificeren

Meterkast

Investering exl. BTW

Investering1

€ 2.225,-

5 dagen cursus incl. Lunches

Investering2

€ 275,-

voor lesmateriaal, praktijk- en theorie oefentoetsen.

 

 

Nog geen keus kunnen maken? Vul dan hieronder je contactformulier in!

We helpen je graag verder!

Toelichting (optioneel)