Solar Techniek Nederland

Laadpalen aanwezig

1
Solar Techniek Nederland Favicon

100% Betrokkenheid

Icon3

100% Gecertificeerd

Icon1

100% Vakmanschap

 

 

 

 

InstallQ

Na- en bijscholing

Na- en bijscholing InstallQ (2-daagse WV)

Versnelde PV

Na- en bijscholing InstallQ (2 daagse VP)

Team Pursuit

Na- en bijscholing InstallQ (1dag)

Montage op het dak

Na- en bijscholing InstallQ (1dag)

Montage onder het dak

Na- en bijscholing InstallQ (1dag)

Ontwerper & Adviseur

 

 

Aanwijsbeleid InstallQ

In het aanwijsdocument van InstallQ staat dat het Erkend Installatiebedrijf er voor moet zorgen dat de medewerkers over een bewijs van vakmanschap, van een InstallQ geaccrediteerde exameninstelling, of gelijkwaardig, beschikken op het niveau dat past bij de door hem of haar uitgevoerde beroepshandelingen en beroepstaken. In de praktijk ziet het onderscheid er zo uit:

Door of namens de hoogst verantwoordelijke in de organisatie moet het technisch personeel worden aangewezen als:

  • Werkverantwoordelijke ( WV zonnestroomsystemen)
  • Vakbekwaam persoon ( VP zonnestroomsystemen)
  • Voldoende onderrichte persoon ( VOP zonnestroomsystemen)

Een bedrijf kan geen ZZP'ers aanwijzen. Deze moeten geheel zelfstandig hun eigen erkenning gaan halen.

 

Erkenningsregeling InstallQ

Voor de erkenningsregeling en/of aanwijzen van een werkverantwoordlijke  persoon voor PV-installaties zijn de onderstaande drie cursussen tenminste nodig.

  • Montage op het dak
  • Montage onder het dak
  • Ontwerper & Adviseur

Voor het aanwijzen van de overige werknemers tot een vakbekwaam persoon op het werk wat hij/zij doet kunt u kiezen uit de drie bovenstaande curussen. 

 

Na-en bijscholing InstallQ

InstallQ stelt eisen aan de na-en bijscholing van de erkende installatie bedrijven. Voor de Werkverantwoordelijke (WV) de vakbekwaampersoon (VP) en de voldoende onderrichte personen (VOP)

InstallQ kan verplichtingen opleggen tot na- en bijscholing, met een maximum van 4 dagdelen per kalenderjaar.

Solar Techniek Nederland biedt daarom na-en bijscholing aan op de vereiste vakgebieden.

Het advies is vanuit Solar Techniek Nederland om jaarlijks de bijscholing per vakgebied te onderhouden van maximaal 1 dag per kalenderjaar.

 

Let op!

Een werkverantwoordelijke kan niet gesplits aangewezen worden. In het aanwijsdocument van InstallQ staat enkelvoud en niet meerdere personen. 

Wat wel kan is dat de werkverantwoordelijke zijn/haar taken uitbesteed aan aantoonbare vakbekwame mensen die het werk kunnen uitvoeren en dat kan op de drie verschillende onderdelen:

  • Op het dak
  • Onder het dak
  • Ontwerper & adviseur

De uiteindelijke werkverantwoordelijkheid van het werk en de installaties kan de WV- er niet uitbesteden. 

De werkverantwoordelijke heeft drie certificaten nodig en deze zijn te behalen via de versnelde 7-daags van InstallQ. In elke PV-organisatie is er tenminste 1 werkverantwoordlijke. ( WV)

Afhankelijk van de grootte en organisatiestructuur van uw organisatie kunnen er meerdere  personenen als WV, VP en VOP worden aangewezen. Dit zijn dan mensen die hun certificaten moeten behalen op het werk wat zij doen.

Met de erkenning van InstallQ behoort ook het opleveren volgens de NEN-normering NEN-EN-IEC 62446-1. 95% van de PV-installateurs kent deze normering niet of nauwelijks. U kunt hier uw voordeel mee doen.

Deze normering komt uitgebreid aan bod in de cursus Installatie in de woning en deskundigen zonnestroom systemen. Het opleverdocument "vastgesteld" door Techniek Nederland, Holland Solar, en InstallQ is 100% gebaseerd op deze norm. 

Met deze PV-cursussen bent u erkend voor PV-klein. ( t/m 3x25 ampère) U kunt dan op scope 12 niveau opleveren zoals dat bedoelt is als een vakbekwaam erkend PV-installateur.. 

7A31663cc3