Solar Techniek Nederland

Met recht een erkende opleider

Heade Img 1
Solar Techniek Nederland Favicon

100% Betrokkenheid

Icon3

100% Gecertificeerd

Icon1

100% Vakmanschap

Aanwijsbeleid InstallQ

Het Erkend Installatiebedrijf moet ervoor zorgen dat de medewerkers over een bewijs van vakmanschap, van een InstallQ geaccrediteerde exameninstelling, of gelijkwaardig, beschikken en op het niveau dat past bij de door hem of haar uitgevoerde beroepshandelingen en beroepstaken. In de praktijk ziet het onderscheid er zo uit:

De eerste (mede) werkverantwoordelijke is de werkvoorbereider. Immers hij/zij moet alles kennen m.b.t de PV-installatie maar dan in de voorbereidende fase. Volg hiervoor de cursus versnelde 7-daagse. Het is het complete pakket aan kennis en vaardigheden waarover deze persoon moet beschikken.

De tweede (eind) werkverantwoordelijke is diegene die het eerste aanspreekpunt is voor de installateurs als zij vragen hebben over de PV-installatie die zij aan het maken zijn. Dit is meestal een projectleider met hands-on. Volg hiervoor de cursus versnelde 7-daagse. Het is het complete pakket aan kennis en vaardigheden waarover deze persoon moet beschikken. 

Is de persoon verantwoordelijk voor de verkoop inclusief het compleet  schouwen dan is het dringende advies volg hiervoor de cursus versnelde 7-daagse. Het is het complete pakket aan kennis en vaardigheden waarover deze persoon moet beschikken.

De Vakbekwame Persoon is vaak de teamleider van het installatieteam en met name verantwoordelijk voor de installatie binnenshuis, van omvormer tot en met de meterkast. Volg hiervoor de cursus Installatie in de woning.

De Voldoende Onderrichte persoon is in de praktijk de monteur op het dak die verantwoordelijk is voor de DC kant. Volg hiervoor de cursus Montage op daken.

 

De drie vereiste PV-cursussen

Voor de erkenningsregeling voor PV-installaties zijn er tenminste drie cursussen nodig. Afhankelijk van de grootte en organisatiestructuur van uw organisatie is ook het aanwijsdocument van toepassing. In het aanwijsdocument komt naar voren wie wat doet en op welk niveau de man of vrouw voor welk werk verantwoordelijk is.

Met de erkenning van InstallQ behoort ook het opleveren volgens de NEN-normering NEN-EN-IEC 62446-1. 95% van de PV-installateurs kent deze normering niet of nauwelijks. U kunt hier uw voordeel mee doen.

Deze normering komt uitgebreid aan bod in de cursus Installatie in de woning en deskundigen zonnestroom systemen. Het opleverdocument "vastgesteld" door Techniek Nederland, Holland Solar, en InstallQ is 100% gebaseerd op deze norm. 

Met deze PV-cursussen bent u erkend voor PV-klein. ( t/m 3x25 ampère) U kunt dan op het niveau opleveren zoals dat bedoelt is als een vakbekwaam erkend PV-installateur.. 

7A31663cc3

Nog geen keus kunnen maken? vul dan hieronder je contactformulier in.

 

 

We helpen je graag verder!