Solar Techniek Nederland

Mogelijkheid tot elektrisch laden op onze locatie

Enigeer Roof
Solar Techniek Nederland Favicon

100% Betrokkenheid

Icon3

100% Gecertificeerd

Icon1

100% Vakmanschap

 

 

 

 

InstallQ

Na- en bijscholing in ontwikkeling

Na- en bijscholing InstallQ ( 2-daagse WV)

Versnelde PV

Na- en bijscholing InstallQ (2 daagse VP)

Team Pursuit

Na- en bijscholing InstallQ (1 dag)

Montage op het dak

Na- en bijscholing InstallQ (1 dag)

Montage onder het dak

Na- en bijscholing InstallQ (1 dag)

Ontwerper & Adviseur

 

 

De drie vereiste PV-cursussen

Voor de erkenningsregeling van InstallQ voor PV-installaties zijn er tenminste drie cursussen nodig.

Voor de erkenningsregeling en/of aanwijzen van een werkverantwoordlijke  persoon voor PV-installaties zijn de onderstaande drie cursussen tenminste nodig.

  • Montage op het dak
  • Montage onder het dak
  • Ontwerper & Adviseur

Het aanwijsdocument is voor elk bedrijf van toepassing. Daarin komt naar voren wie waar voor aangewezen moet worden. Voor het aanwijzen van een vakbekwaam persoon op het werk wat hij/zij doet kunt u kiezen uit de drie bovenstaande curussen. Elke technisch personeel moet een certificaat hebben op het werk wat hij/zij doet.

Met de erkenning van InstallQ behoort ook het opleveren volgens de NEN-normering NEN-EN-IEC 62446-1. 95% van de PV-installateurs kent deze normering niet of nauwelijks. U kunt hier uw voordeel mee doen.

Deze normering komt uitgebreid aan bod in de cursus Installatie in de woning en deskundigen zonnestroom systemen. Het opleverdocument "vastgesteld" door Techniek Nederland, Holland Solar, en InstallQ is 100% gebaseerd op deze norm. 

Met deze PV-cursussen bent u in staat om aan de vakbekwaamheidseisen te voeloen van InstallQ. ( t/m 3x25 ampère) U kunt dan op het niveau opleveren zoals dat bedoelt is als een vakbekwaam erkend PV-installateur.. 

 

Schijnzelfstandigheid als ZZP'er

Volgens het aanwijsdocument van InstallQ kan een ZZP'er niet worden aangewezen door de opdrachtgever. De ZZP'er heeft een eigen volledige PV-erkenning nodig.

Er zijn ZZP'ers die denken dat je alleen een certificaat nodig hebt voor het werk wat je doet. Zoals bijvoorbeeld ik werk alleen maar op het dak, dit princiepe geldt alleen voor werknemers. Door zo te handelen werk je de schijzelfstndigheid in de hand.

Voorkom schijnzelfstandigheid zodat je als opdrachtgever niet te staan komt om over al de betaalde zzp-uren ook nog eens sociale premies moet gaan betalen zoals bij een werknemer. Deze belasting claim geldt zowel voor de opdrachjtgever als de ZZp'er die in schijnzelfstandigheid zijn werkzaamheden uitvoert.

De schijnzelfstandigheid kan je vermijden om in ieder  geval als ZZP'er een eigen PV-erkenning te verkrijgen. Het mes snijd dan aan meerdere kanten. Je kunt je dan ook helemaal verzekeren voor je PV-werkzaamheden, de belastingdienst kun je aantonen dat je op dit vlak ook echt een ZZP'er bent en daarnaast vinden opdrachtgevers het erg fijn dat je volledige PV-erkenning op orde is.

De nabetaling wordt dan vereist over alle gewerkte uren die bij de opdrachtgever zijn uitgevoerd over verschillende jaren heen en dat kan natuurlijk in de papieren lopen.

Na-en bijscholing InstallQ

InstallQ stelt eisen aan de na-en bijscholing van de erkende installatie bedrijven. Voor de Werkverantwoordelijke (WV) de vakbekwaampersoon (VP) en de voldoende onderrichte personen (VOP)

InstallQ kan verplichtingen opleggen tot na- en bijscholing, met een maximum van 4 dagdelen per kalenderjaar.

Solar Techniek Nederland biedt daarom na-en bijscholing aan op de vereiste vakgebieden.

Het advies is vanuit Solar Techniek Nederland om jaarlijks de bijscholing per vakgebied te onderhouden van maximaal 1 dag per kalenderjaar.

 

Waarom een nieuwe regeling?

Vakbekwaamheid voor het installeren, aansluiten, onderhouden en inspecteren van Zonnestroom installaties is essentieel voor het volgens de norm goed en veilig presteren van de installatie. Subsidieverstrekkers en verzekeringspartijen zullen steeds vaker vragen om erkende en vakbekwame installateurs.

Daarom heeft de branche de bestaande erkenningsregeling vernieuwd een aangepast aan de nu geldende normen en eisen. Onderdeel van de erkenningsregeling zijn de eisen aan vakbekwaamheid en het geregistreerd vakmanschap in het CRT en vak paspoort van Vakmanschap Zonnestroom.

Voldoe je aan alle eisen voor vakbekwaamheid, sta je geregistreerd en ben je in het bezit van de voorgeschreven gereedschappen, dan kun je een erkenning voor erkend installatiebedrijf zonnestroom aanvragen bij InstallQ.

De verzekeraar eist nu ook dat installatiebedrijven een InstallQ erkenning hebben op het gebied van PV-installaties.

Profielen verwijzingen

Vakmanschap Zonnestroom speelt een belangrijk rol om tot uw InstallQ erkenning te komen. Vakmanschap zonnestroom stelt de leerdoelen en examen criteria vast. Solar Techniek Nederland verzorgt de opleidingen en examineringen. InstallQ beheerd de erkenningsregeling.

In de profielen van Vakmanschap Zonnestroom worden dus de eisen van InstallQ zichtbaar. De cursussen die voor InstallQ noodzakelijk zijn hebben we hieruit gedestilleerd. Daarnaast hebben binnen de profielverwijzing ook de VOP, VP en de WV aangeduid. 

  • Montage op het dak
  • Montage onder het dak
  • Ontwerper & Adviseur zonnestroomsystemen

Nog geen keuze kunnen maken? Vul dan hieronder je contactformulier in!

We helpen je graag verder!

Toelichting (optioneel)