Solar Techniek Nederland

Mogelijkheid tot elektrisch laden op onze locatie

1
Solar Techniek Nederland Favicon

100% Betrokkenheid

Icon3

100% Gecertificeerd

Icon1

100% Vakmanschap

 

 

 

 

 

 

De vereiste PV-cursussen

Voor de erkenningsregeling van InstallQ voor PV-installaties zijn er tenminste drie cursussen nodig.

Voor de erkenningsregeling en/of aanwijzen van een werkverantwoordlijke  persoon voor PV-installaties zijn de onderstaande drie cursussen tenminste nodig.

  • Montage op het dak
  • Montage onder het dak
  • Ontwerper & Adviseur

Aanwijsdocument

Het aanwijsdocument is voor elk bedrijf van toepassing. Daarin komt naar voren wie waar voor aangewezen moet worden. Voor het aanwijzen van een vakbekwaam persoon op het werk wat hij/zij doet kunt u kiezen uit de drie bovenstaande curussen. Elke technische medewerker moet een certificaat hebben op het werk wat hij/zij doet. Dus de ontwerper & adviseur t/m de installateur op en onder het dak. ZZP'ers kunnen niet aangewezen worden en dienen hun eigen erkennigsregeling te halen.

Aanvullende eisen

Het Erkend Installatiebedrijf dient de beschikking te hebben over de gereedschappen, meet- en beproevingsmiddelen en de vereiste documenten waarmee het zijn technische werkzaamheden deugdelijk kan uitvoeren. In Bijlage 2 outillalijst zijn de instrumenten en documenten genoemd waarover het Erkend Installatiebedrijf minimaal moet beschikken. Het betreft een outillagelijst.

 

 

 

 

Schijnzelfstandigheid 

Voorkom schijnzelfstandigheid zodat je als opdrachtgever niet te staan komt om over al de betaalde zzp-uren ook nog eens sociale premies moet gaan betalen zoals bij een werknemer. Deze belasting claim geldt zowel voor de opdrachjtgever als de ZZp'er die in schijnzelfstandigheid zijn werkzaamheden uitvoert.

De schijnzelfstandigheid kan je vermijden om in ieder  geval als ZZP'er een eigen PV-erkenning te verkrijgen. Het mes snijd dan aan meerdere kanten. Je kunt je dan ook helemaal verzekeren voor je PV-werkzaamheden, de belastingdienst kun je aantonen dat je op dit vlak ook echt een ZZP'er bent en daarnaast vinden opdrachtgevers het erg fijn dat je volledige PV-erkenning op orde is.

De nabetaling wordt dan vereist over alle gewerkte uren die bij de opdrachtgever zijn uitgevoerd over verschillende jaren heen en dat kan natuurlijk in de papieren lopen.

Na-en bijscholing InstallQ

InstallQ stelt eisen aan de na-en bijscholing van de erkende installatie bedrijven. Voor de Werkverantwoordelijke (WV) de vakbekwaampersoon (VP) en de voldoende onderrichte personen (VOP)

InstallQ kan verplichtingen opleggen tot na- en bijscholing, met een maximum van 4 dagdelen per kalenderjaar.

Solar Techniek Nederland biedt daarom na-en bijscholing aan op de vereiste vakgebieden.

Het advies is vanuit Solar Techniek Nederland om jaarlijks de bijscholing per vakgebied te onderhouden van maximaal 1 dag per kalenderjaar.

 

Profielen verwijzingen

Vakmanschap Zonnestroom speelt een belangrijk rol om tot uw InstallQ erkenning te komen. Vakmanschap zonnestroom stelt de leerdoelen en examen criteria vast. Solar Techniek Nederland verzorgt de opleidingen en examineringen. InstallQ beheerd de erkenningsregeling.

In de profielen van Vakmanschap Zonnestroom worden dus de eisen van InstallQ zichtbaar. De cursussen die voor InstallQ noodzakelijk zijn hebben we hieruit gedestilleerd. Daarnaast hebben binnen de profielverwijzing ook de VOP, VP en de WV aangeduid. 

  • Montage op het dak
  • Montage onder het dak
  • Ontwerper & Adviseur zonnestroomsystemen