Solar Techniek Nederland

Praktijkgericht Inspecteren

C1
Solar Techniek Nederland Favicon

100% Betrokkenheid

Icon3

100% Gecertificeerd

Icon1

100% Vakmanschap

Investering3

Introductie

De cursus Praktijkgericht Inspecteren (PI) van STN sluit aan op de eisen die gesteld worden bij systeemdossier.nl. Tijdens deze tweedaagse cursus leer je de visuele inspectie en de categorie 1 meting vanuit de NEN-EN-IEC 62446-1 volgens een bepaalde rankschikkingsmethode te inspecteren.

De VPI-inspectie gebeurt volgens een rankschikkingsmethode methode van het vaststellen van een gebeurtenis zoals: 1) gemis, 2) deviatie, 3) schade op de vitale delen van een PV-installatie.

Met andere woorden: Een rangschikking van een inspectie-onderwerp wat je hebt vastgesteld op basis van een gebeurtenis: je mist iets, er is een deviatie, of er is schade. Deze orden je dan naar ernstig, redelijk & aanvaardbaar, of goed

De rankschikkingsmethode werkt als een verkeerslicht, datgene wat je hebt vastgesteld op een bepaald onderwerp vanuit een bepaalde gebeurtenis is slecht, redelijk & aanvaardbaar of deze is goed!

In het VPI- inspectieplan zijn een aantal categorieën inclusief onderwerpen gedefinieerd waarop je de inspectie (een gebeurtenis) moet vaststellen en daarna kunt rangschikken naar ernstig, redelijk & Aanvaardbaar of goed. Deze hebben naar volgorde de kleuren rood, oranje en groen.

 

 

 

Installateur-Inspecteur kwaliteitseisen

Om als Installateur-Inspecteur toegang tot het systeemdossier te krijgen en er gebruik van te kunnen maken zijn er minimale kwaliteitseisen van toepassing.

 • Het installatiebedrijf is InstallQ Erkend incl. het voldoen aan het aanwijsdocument en outillagelijst.
 • De medewerker die inspectie uitvoert dan/wel de oplevering doet is minimaal allround PV-installateur met een certificaat van InstallQ niet ouder dan 3 jaar.
 • Er is een inspectiecertificaat van Solar Techniek Nederland nodig om aan te tonen dat de vakbekwaamheidseisen t.b.v. het VPI-inspectieplan ook daadwerkelijk aanwezig is.
 • Er moet voldaan worden aan de InstallQ outillagelijst + een telescoopcamera om onder de panelen te kunnen kijken.

 

Toegang systeemdossier

De gevraagde documenten kun je bij systeemdossier online allemaal uploaden. De controle vindt dan plaats waarbij je binnen enkele dagen toegang krijgt tot het systeem.

Alle belanghebbende kunnen direct controleren of de Installateur-Inspecteur ook daadwerkelijk alle papieren heeft.

Check

 

 

 

Cursus onderwerpen

De cursus kent een theorie- en & praktijkgedeelte over de wijze van inspecteren en vastlegging in het systeemdossier en de NEN-EN-IEC 62446-1.

Daarnaast is er een theoriegedeelte over de onderwerpen die geïnspecteerd moeten worden. Deze zijn allemaal vastgelegd in het VPI-inspectieplan. Hierbij kun je denken aan:

 • Oneigenlijk gebruik van doorvoerkanalen voor kabeltracé 
  • regenafvoerpijpen
  • gasrookkanaal
  • ventilatiekanaal
 • Bestendigheid van montagewerk 
  • Omvormer
  • kabeltracé 
  • Onderconstructie
  • panelen

 

Vervolgens wordt de categorie 1 meting in theorie geheel behandelt en geëxamineerd. 

Daarnaast worden de categorie 1 meting in de praktijk geoefend en geëxamineerd.

 

 

 

 

 

 •  Bescherming
  • Vereffeningsleiding
  • aardlekschakelaar
  • overstroombeveiliging
  • Bliksembeveiliging
 • Geïnstalleerd volgens voorschrift
  • Omvormer
  • Groepenkast
  • afzekering  

 

Let op!

Deze cursus is allen te boeken via systeemdossier.nl en de prijzen zijn ex btw. 

Doelgroep1

€ 995,-

2 daagse incl. lunches

Investering3

€ 125,-

lesmateriaal