Duo Scope 8 en 12 Inspecteur

Scope 8 & 12 in één opleiding

C5
Solar Techniek Nederland Favicon

100% Betrokkenheid

Icon3

100% Gecertificeerd

Icon1

100% Vakmanschap

 

 

Introductie DUO Scope 8 & 12 cursus 

Wil je als inspecteur zowel laagspanningsinstallaties als PV-installaties onder de knie krijgen? Dan biedt Solar Techniek Nederland de perfecte oplossing! Deze duo opleiding bereidt je voor op vakbekwaam inspecties uitvoeren voor zowel Scope 8 als 12.

 

Voordelen van de Duo Scope 8 & 12 cursus 

Natuurlijk kan je ervoor kiezen om slechts één van de twee opleidingen te volgen. Echter, is het belangrijk te overwegen dat het gezamenlijk volgen van beide cursussen niet alleen efficiënter is maar ook je slagingskansen nemen enorm toe. Daarnaast neemt de kans op inspectiewerk toe. Immers je kan op twee vlakken nu inspecteren.

 

Combinatie van Scope 8 en Scope 12 

Zowel Scope 8 als Scope 12 omvatten elk afzonderlijk 5 cursusdagen. Door ze samen te voegen, volg je in totaal slechts 6 cursusdagen. Dit is mogelijk omdat zowel Scope 8 als Scope 12 onderdeel zijn van de deelregeling voor elektrisch materieel in het hoofddocument van de SCIOS Certificatieregeling. In de kennis- en bekwaamheidseisen (KBE) van zowel Scope 8 als Scope 12 zijn veel overeenkomstige onderwerpen met betrekking tot de AC-zijde opgenomen. Daarnaast gelden veel onderwerpen, zoals het IB22 document, TD17, TD2 referenties, TD16 Specifieke verplichtingen, en de informatiebladen, zowel voor Scope 8 als voor Scope 12.

 

Examenvoordelen

De examens voor zowel de theorie en praktijk vinden plaats op locatie van Solar Techniek Nederland zelf. Dat is wel zo makkelijk en vertrouwd. Deze zijn al gepland als vaste data circa 6 weken na de laatste cursusdag op een maandag en dinsdag en is niet opzegbaar of verplaatsbaar. De Theorie en praktijk examens vinden altijd op dezelfde dag plaats en is inclusief lunch.

Solar Techniek Nederland biedt extra voordelen bij de DUO-scope m.b.t de SCIOS examens. Er is 1 herkansing naar keuze met 50% korting. Je kunt dan kiezen een gratis herexamen voor de theorie of de praktijk v/d betreffende scope. 

De ( her) examens dienen ook hier vooraf te zijn voldaan alvorens men kan deelnemen. Ook hier geldt eenmaal aangemeld  kan het niet meer worden geannuleerd of verplaatst worden. 

Img4

 

 

Cursus kosten

Doelgroep1

€ 2.970

6 dagen cursus Duo Scope

Investering3

€ 275,-

Lesmateriaal incl. lunches

Doelgroep4

€ 995 ,-

Examenkosten Scope 12 Theorie & Praktijk

Doelgroep4

€ 995 ,-

Examenkosten Scope 8 Theorie & Praktijk

 

 

Examen locatie:

 

Solar Techniek Nederland B.V.
J.C. van Markenstraat 20
9403 AS Assen
Tel: 085-4015042
Website: www.solartechnieknederland.nl 

 

Let op!

Bij het goed afleggen van de bijbehorende theorie- en praktijkexamen ontvangt u een SCIOS Diploma. Let op! Dit is nog geen SCIOS bedrijfscertificering maar een onderdeel daarvan.

https://scios.nl/Certificeren