Solar Techniek Nederland

Met recht een InstallQ PV-installateur

Profiel Keuze
Solar Techniek Nederland Favicon

100% Betrokkenheid

Icon3

100% Gecertificeerd

Icon1

100% Vakmanschap

Cover Installateurs

Eerste monteur op het dak

Tijdens deze cursus leer je alles wat een dakspecialist moet weten en kunnen. We staan stil bij de bouwkunde van daken en bij het goed aanbrengen van zonnepanelen op allerlei verschillende daktypen.

C1

Eerste monteur onder het dak

Deze cursus richt zich op de installatie van zonnestroom in de woning t/m 3 x 25 ampère aansluitwaarde. De cursus is ondermeer gericht op het AC traject vanaf de omvormer tot in de meterkast. En op het opleveren volgens de norm NEN-EN-IEC 62446-1 wat verplicht is voor alle installaties in Nederland ook particulier installaties klein of groot.

C1

Ontwerper en Adviseur

Interesse in zonne-energie groeit in rap tempo. De vraag naar ervaren en kundige vakmensen om zonnestroomsystemen te ontwerpen groeit dus ook. In deze cursus staan we stil bij alle onderwerpen die van belang zijn voor het goed kunnen ontwerpen en voorbereiden van een zonnestroominstallatie.

Meterkast

Monteur onder het dak verkorte versie

Deze verkorte cursus richt zich op de installatie van zonnestroom in de woning t/m 3 x 25 ampère aansluitwaarde. Een groot deel van de cursus is gericht op het AC traject vanaf de meterkast tot en met de omvormer. Het is een verkorte versie als aanvulling op de (basis)opleiding van OMEGA of Switsch2 Solar.

Meterkast

Versnelde PV-Erkenning InstallQ

Deze cursus richt zich op de versnelde PV-erkenning van InstallQ voor met name de ZZP’er, de “kleine” ondernemer in een eenmanszaak of V.O.F. Daarnaast de werkvoorbereider die in een grotere onderneming werkzaam is. Deze meerdaagse cursus is er voor bedoelt voor diegene die alle drie de cursussen afzonderlijk zou moeten gaan volgen om tot de erkenning te komen. Of als eindverantwoordelijke werkzaam is op het gebied van de PV-installaties.

Meterkast

"Team Pursuit"

Allround PV-installateur Doorgaans is het zo dat het werk van een team van PV-installateurs uit verschillende disciplines bestaat. In hoofdlijnen is dat montage op het dak en montage binnenwerk. Als een monteur van het installatieteam op cursus moet, een vrije dag heeft of anderszins niet aanwezig kan zijn in het team dan valt doorgaans het team stil. Dit is doorgaans niet de bedoeling en kost onnodig veel geld. Het is veel mooier dat een team allround wordt. Dat geeft meer afwisseling in het werk en wisselingen van teamleden zijn veel beter op te vangen. Daarnaast kunt u het hele team tegelijkertijd op cursus sturen wat de dagelijkse planning vergemakkelijkt. Dit kan met de cursus "team pursuit"

C3

Zegelrecht

Het werk van elektrotechnische installateurs bestaat uit verschillende disciplines. De elektrotechnisch installateur is werkverantwoordelijke vanaf het vaststellen van de klantwens tot en met het in bedrijf stellen en opleveren van de installatie . Jij inventariseert en weegt de haalbaarheid en maakt het ontwerp. Verder breng je laagspanningsinstallaties in kaart en/of ontwerp je deze. De installatie zelf en het beheer en onderhoud van laagspanningsinstallaties behoren ook tot het takenpakket.

Bel Ontwerpen

Plus-dag

Mocht u tijdens de cursus er achter komen dat de cursus te snel gaat of uw achtergrond toch niet toereikend genoeg is bieden wij u de gelegenheid om een plus dag te boeken. Hierin worden alle theoretische vraagstukken en praktische handelingen herhaald en geoefend.

C1

Ontwerper & Adviseur

Interesse in zonne-energie groeit in rap tempo. De vraag naar ervaren en kundige vakmensen om zonnestroomsystemen te ontwerpen groeit dus ook. In deze cursus staan we stil bij alle onderwerpen die van belang zijn voor het goed kunnen ontwerpen en voorbereiden van een zonnestroominstallatie.