Cursus
Eerste monteur op het dak

Mogelijkheid tot elektrisch laden op onze locatie

Solartechniek Foto Min
Solar Techniek Nederland Favicon

100% Betrokkenheid

Icon3

100% Gecertificeerd

Icon1

100% Vakmanschap

Introductie

Vanwege de verzwaring van de eindtermen door InstallQ en de daarmee samenhangende leerdoelen in die in de cursus zijn verwerkt  duurt de cursus i.p.v. 2 dagen nu 3 dagen inclusief het praktijkexamen en theorie examen. Als u deze cursus in de versnelde PV-erkenning volgt duurt deze twee dagen. 

Deze cursus richt zich op het eerste deel van de PV-erkenning van InstallQ voor de installaties op daken. Tijdens deze cursus leer je alles wat een Eerste monteur op het dak moet weten en kunnen.

We staan stil bij de bouwkunde van daken en dak doorvoeren.  Het goed en veilig aanbrengen van zonnepanelen

Een goed kabelmanagement volgens de NEN 1010. Hier wordt uitvoerig stil gestaan bij de inductie en hoe je een ononderbroken vereffeningsleiding aanlegt. Daarnaast wanneer en hoe voor je de Plus en de Min kabel van het PV-systeem naar binnen.

Weten hoe je de drie belangrijkste metingen aan de DC-zijde uitvoert voor het opleverdocument volgens de NEN-EN-IEC 62446-1. Weerstand potentiaal vereffening, Riso, en de openklemspanning. Je kunt je eigen deel van de installatie op het juiste niveau opleveren. 

 

Opleidingsduur

De verkorte versie van twee dagen vind altijd plaats in de eerste twee dagen van de versnelde PV-erkenning.

 

InstallQ certificaat

Bij het goed afleggen van de bijbehorende theorie- en praktijkexamens kunnen er certificaten worden behaald die meetellen in het geheel van de erkenningsregeling van InstallQ. ( deel 1 montage op het dak)

 

Cover Installateurs

Standaard versie ex btw

Investering1

€1.395,-

voor de drie-daagse cursus incl. Lunches en lesmateriaal

Investering3

€ 375,-

voor het praktijk examen ( 1x gratis herexamen)

Investering3

€ 175,-

voor het theorie examen (meerkeuze, openboek) (1x gratis herexamen)

 

 

Verkorte versie ex btw

Investering1

€ 1045,-

voor de twee-daagse cursus incl. Lunches en lesmateriaal

Investering3

€ 375,-

voor het praktijk examen ( 1x gratis herexamen)

Investering3

€ 175,-

voor het theorie examen (meerkeuze, openboek) (1x gratis herexamen)