Cursus
Versnelde PV-Erkenning InstallQ

Versnelde 7-daagse 3in1 zonnestroominstallaties Werkverantwoordelijke

Solartechniek Foto Min
Solar Techniek Nederland Favicon

100% Betrokkenheid

Icon3

100% Gecertificeerd

Icon1

100% Vakmanschap

Vernieuwing

De versnelde 7-daagse 

 

Deze versnelde PV-erkenning is vernieuwd en uitgebreid. De eerste editie was een 6-daagse en is uitgebreid naar de versnelde 7-daagse cursus. Dit vanwege de extra leerdoelen die er aan zijn toegevoegd. Met name  het opleveren volgens NEN-EN-IEC 62446-1 heeft meer impact op de cursus en op de manier van werken voor de installateur dan tot nu toe werd gedacht en aangenomen. (95% van alle PV-installateurs kennen het bestaan van deze verplichte normering niet) 

Deze extra praktijk- en theorie leerdoelen die voortvloeien uit deze NEN normering zijn ook in de afzonderlijke cursussen verwerkt die noodzakelijk zijn voor de PV-erkenning. Daarmee komt de versnelde 7-daagse net als de vorige editie volledig tot zijn recht.  

Vanuit Techniek Nederland, InstallQ en Holland Solar is deze norm verplicht gesteld voor al haar leden. Deze verplichting komt o.a. tot uitdrukking in het opleveringsrapport voor PV-installaties  van maximaal 3 x 25 ampère. De NEN-EN-IEC 62446-1 stelt dat alle PV-installaties, ook de particuliere ongeacht de grootte, aan deze regelgeving moet voldoen.

Solar Techniek Nederland leidt u vakbekwaam op tot een volledig PV-installateur die het beproeven, opleveren, inspecteren en onderhouden als een onderdeel ziet van de gehele installatie die voor de klant gemaakt wordt volgens het Opleveringsdocument ( 3 x 25 ampère )

Deze cursus bevat ook een verkorte module van energieopslag. Het op een juiste manier aansluiten van een batterij en de controle op een juiste dimensionering t.o.v. van het energieverbruik en keuze van de omvormer. 

Daarnaast is er een compleet systeemdossier verplicht. Alle verplichte documenten worden behandeld. Hierbij kunt u denken aan algemene documentatie, Systeemgegevens, bedradingsschema, resultaten van de beproevingen en metingen.

Als lesmateriaal wordt tijdens de cursus de NEN-EN-IEC 62446-1 ter beschikking gesteld om mee te oefenen en vragen uit te beantwoorden. Deze normering is niet heel groot maar wel erg belangrijk. (50 pagina's) 

Een geschreven handleiding wordt vanuit Solar Techniek Nederland aan de cursist gegeven. Daarnaast is er een overzicht welke gegevens, metingen en documenten aan de klant gegeven moet worden.

De cursist wordt vakbekwaam opgeleid om de inhoud van deze normering adequaat te kunnen toepassen. 

 

Doelgroep (1) 

Deze cursus richt zich op de versnelde PV-Erkenning van InstallQ in 7 cursusdagen. Deze cursus is met name bedoelt voor de ervaren ZZP’er, de ondernemer in een eenmanszaak, BV of V.O.F. Daarnaast de werkvoorbereider / werkverantwoordelijke die in een grotere onderneming werkzaam is.

Deze meerdaagse cursus is er voor bedoelt voor diegene die alle drie de cursussen afzonderlijk zou  moeten gaan volgen om tot de erkenning te komen. Of als eindverantwoordelijke werkzaam is op het gebied van de PV-installaties.

 

Doelgroep (2) 

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor zij-instromers zonder ervaring in de elektrotechniek mits deze de basis cursus PV-elektrotechniek hebben gevolgd.  

De basis cursus PV-elektrotechniek incl. NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon  is bedoeld voor zij-instromers die onbekend zijn met de elektrotechniek en is een must voor het volgen van de versnelde PV-erkenning. 

 

De cursus

Deze cursus geeft recht op het eerste, tweede en derde deel van de erkenningsregeling van InstallQ. Afzonderlijk volgen heeft meer cursusdagen en is doorgaans verspreid over de maanden heen.

 1. Eerste monteur op het dak (afzonderlijk 3 dagen + examentijd)  
 2. Eerste monteur onder het dak incl. de meterkast (afzonderlijk  3 dagen + examentijd) 
 3. Ontwerper & Adviseur zonnestroom systemen (afzonderlijk  3 dagen + examentijd) 

In de versnelde PV-erkenning van 7 cursusdagen wordt u klaargestoomd voor de volledige erkenning. Dat is inclusief de oplevering volgens de NEN-EN-IEC 62446-1

Daarnaast wordt er een certificaat NEN 3140  werkverantwoordelijke uitgereikt.

 

Dubbele onderwerpen

Bovenstaande drie cursussen kunnen uiteraard ook afzonderlijk gevolgd worden. Door deze cursussen in één cursus samen te voegen, kunnen dubbele onderwerpen, die in iedere cursus of twee van de drie aan bod komen, samengevoegd worden.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld praktische vaardigheden als connectoren maken. Ook theorie omtrent de meterkast, inclusief wet- en regelgeving en bijbehorende kabelberekeningen voor het AC-gedeelte en zaken als het tegengaan van inductievelden vallen hieronder. Ook hoeft de inleiding tot de cursus slechts één keer gegeven te worden.

De belangrijkste cursusdag die voorkomt bij zowel "uitvoering zonnestroom incl. de meterkast" en de "deskundige / ontwerpen zonnestroomsystemen" is de oplevering van PV-installaties volgens de NEN-EN_EIC 62446-1

Op deze manier hebben we een cursus ontwikkeld, die een goedkoper en sneller alternatief vormt voor het afzonderlijk volgen van de drie vereiste cursussen. De leerdoelen en afzonderlijke examens blijven gelijk. U ontvangt na het succesvol afleggen van de examens de drie afzonderlijke certificaten. De bijbehorende praktijkexamens evenals de theorie-examens worden onder cursustijd afgenomen.

Daarnaast is de versnelling ook te zien aan het korte tijdsbestek waarin de cursusdagen plaatsvinden. Binnen maximaal 7 weken kunt u uw PV-erkenning tot stand brengen.

Leerdoelen

De belangrijkste leerdoelen van de versnelde PV-erkenning, inzake de wet- en regelgeving voor het installeren van zonnestroomsystemen op daken, installatie in de woning en/of bedrijfspand incl. de groepenkast en het kunnen ontwerpen van zonnestroomsystemen zoals vermeld in de afzonderlijke cursussen, komen aan bod.

De wet- en regelgeving zijn o.a. de Arbeidsomstandighedenwet, Veilig werken voor zowel op het dak als onder het dak. A-blad hellende daken, NEN 3140, NEN 7250, NEN 1010;2020, NPR 5310, NEN-EN-IEC 62446-1 Deze normeringen worden vanuit het bouwbesluit aangewezen om bij het maken van PV-systemen op te volgen.

Het opleveren volgens de NEN-EN -IEC 62446-1 is een zeer belangrijk onderdeel van deze opleiding. De categorie 1 meting komt ruim aan bod. Dat zijn o.a. de isolatieweerstandsmetingen voor zowel de DC als de AC zijde, (Riso). Aardlekschakelaar beproeven d.m.v. meettesten, Potentiaal vereffeningsweerstand van Array t/m de aardrail enz. 

Deze normering ( NEN-EN-IEC 62446-1)  is niet nieuw en bestaat al jaren. Het is wel onbekend onder vele installateurs. Daarom wordt er extra aandacht aan besteed bij het beproeven, onderhouden en het verzamelen van de relevante documentatie die nodig is voor een goed en adequaat systeemdossier.

Als je graag InstallQ erkend wil worden zal je moeten opleveren volgens genoemde NEN-normering is. Deze normering verteld de installateur hoe PV-installatie opgeleverd, beproefd en onderhouden moet worden. Daarnaast verteld deze normering hoe een systeemdossier moet worden samengesteld en welke gegevens en datasheets beschikbaar moeten zijn.

Er bestaat een opleverdocument van InstallQ en Techniek Nederland waarvan de bron de NEN-EN-IEC 62446-1 Dit opleverdocument wordt gehanteerd in de cursus.

 

-Nieuw-

Plus-dag voor de Theorie en Praktijk

(Aanvulling op de versnelde PV-erkenning)

Mocht u tijdens de versnelde 7-daagse er achter komen dat de cursus te snel gaat of uw achtergrond toch niet toereikend genoeg is bieden wij u de gelegenheid om een plus dag te boeken. Hierin worden alle theoretische vraagstukken en praktische handelingen herhaald en geoefend.

Deze 1 dag cursus is bedoeld voor diegene, die de drie vereiste cursussen afzonderlijk zou moeten gaan volgen om tot erkenning te komen maar de achtergrond uiteindelijk toch niet toereikend blijkt te zijn om de cursus met succes af te ronden.

Er wordt dan maatwerk geleverd op de onderdelen waarop de cursist aanvullingen en ondersteuning nodig heeft. Dit kan zowel de theorie en/of de praktijk zijn.

Afhankelijk van uw leerstijl en tijd die u extra nodig heeft om deze versnelde 7-daagse succesvol af te ronden kunt het aantal Plus-dagen boeken. Kijk hier voor de plus-dag

Studiewijze

 • Een theoretisch deel
 • Een practicum (AC/DC/Meterkast/Inspectie)
 • Kleine groepen 8-12 deelnemers

 

Cursusdagen

Deze 7-daagse cursus kost €3.080,- incl. lunches en lesmateriaal, exclusief BTW

 

Lesboeken

 • €55,- excl. BTW voor het lesboek NEN 3140 “Vakbekwaam Persoon Bedrijfsvoering van elektrische installaties”
 • €85,- excl. BTW voor het lesboek PV installaties “Praktische aspecten van het ontwerpen en inspecteren”
 • € 235,- exl. BTW voor het ISSO handboek Zonne-energie 2022 incl. drie maanden online versie beschikbaar

 

 

Theorie examens (meerkeuze, openboek)

 1. €175,- excl. BTW voor het theorie-examen Eerste monteur montage op het dak
 2. €175,- excl. BTW voor het theorie-examen Uitvoering zonnestroom / installatie in de woning incl. de meterkast
 3. €175,- excl. BTW voor het theorie-examen Deskundigen/ ontwerp zonnestroom

 

Praktijkexamens

 1. €375,- excl. BTW voor het praktijkexamen Uitvoering zonnestroom incl. de meterkast
 2. €375,- excl. BTW voor het praktijkexamen Eerste monteur montage op het dak

 

Diploma’s / certificering

Bij het goed afleggen van de bijbehorende examens kunnen er diploma’s en certificaten worden behaald. Solar Techniek Nederland is InstallQ geaccrediteerde examen locatie. Deze 7-daagse cursus is nodig voor de InstallQ erkenningsregeling. Deze cursus geeft recht op de NEN 3140 certificaat werkverantwoordelijke (WV)

 

Stap-budget

Het stap-budget van 1.000 euro is hierop van toepassing. Dit geldt voor alle ZZP'ers, medewerkers, ondernemers en werkzoekenden 

Meterkast

Investering excl. BTW

Investering1

€ 3.080,-

Voor de 7-daagse cursus incl. Lunches en lesmateriaal

Investering2

€ 375,-

NEN 3140 vakbekwaam persoon + Lesboek PV installaties + ISSO-Handboek Zonne-energie + 3 mnd online versie beschikbaar

Investering3

€ 525,-

voor 3 theorie-examens meerkeuze, openboek en 1x gratis herexamen

Investering3

€ 750,-

voor de twee praktijkexamens en 1x gratis herexamen

 

 

 

 

Heb je geen keus kunnen maken? Vul dan hier je contactformulier in!

We helpen je graag verder!