Solar Techniek Nederland

Mogelijkheid tot elektrisch laden op onze locatie

Solar Techniek Nederland Favicon

100% Betrokkenheid

Icon3

100% Gecertificeerd

Icon1

100% Vakmanschap

C3

PV-Elektrotechniek

Als je werkt met elektrotechniek heb je onderwijzing en aanwijzingen nodig. Na de basiscursus PV elektrotechniek ben je in staat om als Voldoende onderricht persoon elektrotechnische handelingen uit te voeren volgens de NEN 3140. Hierbij kun je denken aan kookgroepen en wasmachine eindgroepen aanleggen, hotelschakelingen maken. Daarnaast modules in de meterkast herkennen en plaatsen. Ook leer je aan de hand van formules berekeningen maken. De wet van Ohm ga je leren kennen in de basis voor de theorie en praktijk. Ook leer je tekeningen lezen en symboolherkenning. Veiligheid volgens de NEN 3140 enz. Je kan spanning, stroom, weerstand en vermogen van elkaar onderscheiden en hoe deze zich tot elkaar verhouden.

C3

NEN 3140 VOP

Als je werkt met elektrotechniek heb je onderwijzing en aanwijzingen nodig. In de cursus NEN3140 VOP wordt je Voldoende Onderricht Persoon. Je bent dan in staat om onder begeleiding of toezicht van een Vakbekwaam Persoon elektrotechnische handelingen uit te voeren.

C3

PV-Zegelrecht

Momenteel is deze cursus nog niet beschikbaar.

Profiel Keze 2

Scope 12 Inspecteur

NEN-EN-IEC 62446-1 definieert de informatie en documentatie die aan een klant moeten worden overhandigd na het installeren van een net gekoppeld PV-systeem. Dit geldt voor alle PV-systemen groot of klein. Particulier of zakelijk. De scope 12 keuring, geïnitieerd door de verzekeraars voor zakelijke klanten hanteert een definitie vanaf 40-50 panelen om de installatie in verzekering te nemen (dekking). Echter de NEN-EN-IEC 62446-1 beschrijft dat voor elke installatie groot of klein dat hieraan voldaan moet worden. De verzekeraar wijkt hiervan af en kan hiervan afwijken omdat een scope 12 keuring zijn eigen acceptatie-eisen zijn om iets te willen en kunnen verzekeren. Ze hebben een minimaal aantal panelen gesteld vanwege de kosten en hanteren hierin hun risico bereidheid. Neemt niet weg dat alle PV-installaties in Nederland groot en klein aan de eisen van de normeringen moeten voldoen die ook in de scope-12 keuring worden gehanteerd. In de NEN-EN-IEC 62446-1 worden ook de inbedrijfname testen, inspectiecriteria en de documentatie beschreven waarvan wordt verwacht dat men hiermee de veilige installatie en juiste werking van het systeem controleert. Het kan ook worden gebruikt voor periodieke her-beproeving. Met deze PV-cursus voor scope 12 inspecteur kunt u uw eigen werk op norm-niveau opleveren en eventueel uitbesteed werk aan zzp'ers inspecteren. Daarnaast kunt de inspecties uitvoeren als potentiele klanten om een scope 12 keuring vragen.

Enigeer Roof

AC/DC PV-metingen

Mocht u tijdens de versnelde 7-daagse PV- erkenning er achter komen dat de praktijk meetmodule in de cursus te snel gaat of uw achtergrond toch niet toereikend genoeg is bieden wij u de gelegenheid om een meetdag te boeken. Hierin worden alle theoretische vraagstukken en praktische handelingen herhaald en geoefend m.b.t de categrorie 1 meting. Deze cursus is bedoeld voor diegene die de cursus onder het dak incl de meterkast gevolgd hebben en een meetinstrument van Metrel via STN hebben aangeschaft.