Cursus
AC/DC PV-metingen

Extra theorie- en/of praktijkondersteuning

Productfoto Transparant 45BE9DC5 1328 4195 86B1039BE1700DD0
Solar Techniek Nederland Favicon

100% Betrokkenheid

Icon3

100% Gecertificeerd

Icon1

100% Vakmanschap

Zeker meten met Metrel

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die graag wil leren meten volgens de scope 12. Dat zijn o.a. de categorie 1 metingen vanuit de NEN-EN-IEC 62446-1. We werken met de meetinstrumenten van Metrel. Deze zijn ook aanwezig en kunnen nadien worden aangeschaft.

Ook cursisten die de versnelde 7-daagse hebben gevolgd en er achter komen dat de praktijkmodule AC/DC PV-meting tijdens de cursus teveel is weggezakt kunnen deze dag boeken voor de AC/DC-PV metingen. Hierin worden alle theoretische vraagstukken en praktische handelingen herhaald en geoefend m.b.t de categorie 1 meting volgens de NEN -EN-IEC 62446-1.

Deze cursus is natuurlijk ook bedoeld om na aanschaf van de Metrel het apparaat goed te leren kennen. Voor diegene die de cursus:

  • Versnelde PV-erkenning InstallQ
  • Allround installateur (Team Pursuit)
  • Onder het dak (Incl. de groepenkast)

hebben gevolgd en een meetinstrument van Metrel via STN hebben aangeschaft geldt er combinatiekorting van 150 euro.

Er wordt dan maatwerk geleverd op de onderdelen waarop de cursist aanvullingen en ondersteuning nodig heeft. Dit kan zowel de theorie en/of de praktijk zijn.

 

Opleidingsduur en -momenten

Deze dag m.b.t. de AC/DC PV-metingen is een 3/4 dag en wordt afgesloten met een praktijkopdracht op scope 12 niveau.  Het is de categorie 1 meting van de NEN-EN-IEC 62446-1

Na de lunch start de praktijkopdracht, deze duurt maximaal 1,5 uur. Bij het succesvol afronden bent u in staat om de juiste metingen te verrichten en deze te kunnen beoordelen. Hiervoor krijgt u een certificaat.

 

Productfoto Transparant 45BE9DC5 1328 4195 86B1039BE1700DD0

Investering

Investering1

€ 495,-

AC/DC PV-metingen excl. BTW

Investering2

€ 49-

Lesmateriaal incl lunches