Solar Techniek Nederland

Versnelde PV-erkenning voor de ZZP'er

Shutterstock 5360294321 Removebg Preview
Solar Techniek Nederland Favicon

100% Betrokkenheid

Icon3

100% Gecertificeerd

Icon1

100% Vakmanschap

Steeds meer eisen aan de ZZP’er

De verzekeraars stellen steeds meer deskundigheids-eisen aan de ZZP’er zelf. Deze komen tot uitdrukking in een erkenningsregeling van InstallQ.

In het aanwijsdocument van InstallQ bedoelt voor medewerkers wordt de ZZP’er uitgesloten. Met andere woorden: de ZZP’er kan niet vallen onder de erkenningsregeling van de opdrachtgever. Hij/zij dient zelfstandig de volledige erkenning te gaan halen die in de drie vereiste cursussen naar voren komen.

Het betreft de versnelde erkenning InstallQ 7-daagse met volgende drie cursussen.

 • Montage op daken
 • Montage onder het dak (incl. de meterkast)
 • Ontwerper & Adviseur zonnestroomsystemen
C2

 

 

Schijn zelfstandigheid

De overheid gaat steeds meer letten op schijnzelfstandigheid. Schijzelfstandigheid wordt o.a veroorzaakt als de ZZP'er en/of opdrachtgever niet voldoet aan de belastingregels omtrent ZZP-schap. Hieronder de belangrijkste op een rij:

 • Meerdere opdrachtgevers
 • Geen gezags verhouding ontstaat
 • Eigen gereedschap en meetinstrumenten
 • Eigen bus en veiligheidsmiddelen

Het risico wat de opdrachtgever en de ZZP'er loopt is een belastingclaim met terugwerkende kracht op basis van de gewerkte uren en uurtarief wat er is betaald. Dat loopt in de papieren en gemakkelijk boven de 10.000 euro uitkomen.

Klant & InstallQ

Een opdrachtgever die een InstallQ erkenningsregeling heeft en werkt met ZZP'ers die dat niet hebben houden de klant voor de gek. Immers er wordt vanuit gegaan dat ze met gecertificeerde mensen werken en dat is in dat geval niet zo. 

Mocht de ZZP'er en/of opdrachtgever denken dat een deelcertificaat van de erkenningsregeling  volstaat houden ze zichzelf, de klant, de belastingdienst en de verzekeraar voor de gek. Daarom zegt InstallQ je kan ZZP'er s niet aanwijzen als vakbekwaam. Dat moeten ze zelfstandig en volledig zelf gaan halen. 

Wordt er wel met een deelcertificaat gewerkt dan is de ZZP'er niet verzekerd voor zijn werkzaamheden en loopt de eindklant onndige risisco's op basis van deskundigheid /kwaliteit en on-inbare kosten bij schades.

 

Wanneer ben je ondernemer voor de Belastingdienst?

Je voldoet aan het totaalplaatje van ondernemerschap. De belastingdienst kijkt ook naar het beeld wat je uitstraalt.

 • Je hebt voldoende winst uit eigen onderneming
  • Winst uit ZZP-onderneming
  • Resultaat uit over werkzaamheden

 

 • Je werkt zelfstandig
  • niet onder gezag ( naar eigen inzicht je werkzaamheden uitvoeren)
  • Onder het gezag voor de verzekeraar wekt schijnzelfstandigheid op.
  • Eigen gereedschap zoals bus e.d.

 

 • Je maakt voldoende uren
  • Vanaf 700 uur kun je aangemerkt worden op jaarbasis
  • Aftrekposten gelden vanaf > 1225 uur op jaarbasis

 

 • Je werkt voor meerdere opdrachtgevers
  • 1 is niet voldoende
  • Vanaf 2 opdrachtgevers ( consumenten tellen ook voor opdrachtgevers)

 

 • Je investeert in je eigen onderneming
  • Je betaald je eigen opleidingen
  • Je bus en gereedschap

 

 • Je presenteert jezelf als ondernemer
  • PV-erkenning
  • Website
  • Eigen bus met naam en logo