Cursus
PV-Zegelrecht

Op dit moment is deze cursus nog niet beschikbaar

Herosub Handen Monteur Werkend Aan Aansluiting
Solar Techniek Nederland Favicon

100% Betrokkenheid

Icon3

100% Gecertificeerd

Icon1

100% Vakmanschap

PV-Zegelrecht

Het zegelrecht is bedoeld voor het veilig werken aan (huis)installaties met een hoofdzekering tot en met 3x80 Ampère. Alleen installateurs met een laagspanningserkenning elektrotechniek bij InstallQ mogen het zegel in de meterkast verbreken en vernieuwen.

Solar Techniek Nederland is bij diverse partijen aan het lobbyen om het zegelrecht ook beschikbaar te krijgen voor de PV-erkenning.

Dit zegelrecht zal ook de veiligheid verhogen bij het werken in de groepenkast. Nu is het zo dat het zegelrecht verbonden is aan de laagspanning erkenning en daarmee in feite een kennisrecht aan het worden is.

Solar Techniek Nederland ziet dat anders. Zegelrecht is een veiligheidsrecht, wat voor zowel laagspanningsmonteurs als voor de erkende PV-monteurs beschikbaar moet komen. Uiteraard kan en moet daar een leermodule voor worden ingezet voor het zorgvuldig gebruik van dit zegelrecht

Immers de NEN 3140 verwacht van de PV-installateur dat deze veilig en spanningsloos werkt. Dat kan doorgaans alleen als er toestemming is om het zegel te kunnen verbreken. De kennis is aanwezig bij de door InstallQ erkende PV-installateur. Nu nog de toestemming om het zegel te kunnen verbreken en kunnen herstellen. 

In de PV-erkenningscursussen moet ook worden geleerd om spanningsloos te werken volgens de eindtermen van Vakmanschap Zonnestroom en InstallQ zelf. Dan is het ook niet meer dan logisch dat de zegelverbreking en vernieuwing ook beschikbaar komt voor de PV-installateur.

Alleen de deur naar veilig en spanningsloos werken zit op slot voor de PV-installateur!

Laagspanningserkenning en PV-erkenning verdienen allebei het zegelrecht. Het zegel verbreken is juist bedoelt om veilig aan installaties te kunnen werken. 

 

 

EVC traject

Werkervaring is waardevoller dan je denkt. Het brengt talent, kennis, vaardigheden en karakter op een hoger level. Daarmee groeien mogelijkheden, voor mensen en organisaties. Bij EVC Nederland waarderen we ervaring, concreet en objectief. Dat doen we onder andere met EVC (Erkenning van Verworven Competenties) Ervaringscertificaten, waarin we potentieel en ontwikkelroutes koppelen aan doelen. En misschien zijn die wel dichterbij dan je denkt.