Scope 12 Inspecteur

Inspecties PV-installaties

C1
Solar Techniek Nederland Favicon

100% Betrokkenheid

Icon3

100% Gecertificeerd

Icon1

100% Vakmanschap

Scope 12

Wil jij als inspecteur PV-installaties aan de slag gaan? Dan is de 5-daagse scope 12 cursus bij Solar Techniek Nederland een prima keuze! Je wordt opgeleid tot een vakbekwaam inspecteur voor de scope 12. Dit houdt in dat je zelfstandig een inspectie aan elektrische installaties mag en kan uitvoeren mits je geslaagd bent en je bedrijf als inspectiebedrijf ook is gecertificeerd door het SCIOS. Kom bij ons en we vertellen je daar alles over!

 

Duo scope

De duo scope ( Scope 8 en 12) is natuurlijk veel beter. Met een dag extra word je ook goed voorbereid op het scope 8 examen. Dat heeft alles te maken dat de leerdoelen voor beide scope voor 80% hetzelfde zijn! Door je in de breedte te laten bijscholen boor je nieuwe bronnen van inkomsten aan!

 

Inleiding

"NEN-EN-IEC 62446-1 definieert de informatie en documentatie die aan een klant moet worden overhandigd na de installatie van een net gekoppeld PV-systeem, ongeacht de omvang of aard van het systeem, of het nu voor particuliere of zakelijke doeleinden is.

De scope 12 keuring, geïnitieerd door verzekeraars voor zakelijke klanten, hanteert een minimum aantal panelen van 40-50 om de installatie te kunnen verzekeren. Dit minimum aantal wordt vastgesteld op basis van kosten en risicobereidheid van de verzekeraars.

Het is echter belangrijk op te merken dat de NEN-EN-IEC 62446-1 van toepassing is op alle PV-installaties in Nederland, ongeacht hun omvang. Deze normering legt de eisen vast die moeten worden nageleefd, en deze eisen worden ook gehanteerd in de scope 12 keuring.

De verzekeraars kunnen afwijken van deze normen vanwege hun eigen acceptatie-eisen voor verzekeringen, maar dit betekent niet dat de normen zelf niet moeten worden gevolgd.

In de NEN-EN-IEC 62446-1 worden de inbedrijfname testen, inspectiecriteria en documentatie beschreven die moeten worden gebruikt om de veilige installatie en juiste werking van het systeem te controleren. Deze norm kan ook worden gebruikt voor periodieke her-beproevingen.

Met de PV-cursus voor scope 12 inspecteurs kunt u uw eigen werk op normniveau uitvoeren en inspecties uitvoeren bij zzp'ers als u dat uitbesteedt. Hoewel u geen officieel keuringsrapport kunt overleggen, kunt u wel inspecties uitvoeren op het niveau van scope 12.

Daarnaast kunt u inspecties uitvoeren voor potentiële klanten die een scope 12 keuring nodig hebben, op voorwaarde dat uw bedrijf gecertificeerd is door SCIOS.


De Scope 12 cursus

Bij Solar Techniek Nederland staat een operationeel PV-systeem klaar, inclusief hoofd- en onder verdelers, om metingen uit te voeren volgens categorie 1 en 2 van de NEN-EN-IEC 62446-1. We beschikken over meetinstrumenten waarmee inspectieteams van twee personen een scope 12 inspectieplan kunnen uitvoeren.

Deze cursus biedt de mogelijkheid om met succes het examen voor scope 12 inspecteur af te leggen. Het examen omvat een theoretische toets voor zowel de AC- als DC-zijde, gevolgd door een praktijkexamen.

Tijdens de cursus behandelen we relevante normen, waaronder de NEN 1010:2020, NPR 5310:2017, NEN-EN-IEC 62446-1, NEN-EN-IEC 61439-1, NEN-EN-IEC 62305, evenals andere toepasselijke normen zoals NEN 7250 en NEN 8012.

Bovendien besteden we uitgebreid aandacht aan Technisch Document 18 (TD18) en TD17 voor meetinstrumenten. We bespreken ook Document IB 22, dat de methode voor classificatie en de detectie van afwijkingen en defecten behandelt, evenals IB 23, dat zich richt op brandrisico's in elektrische apparatuur op agrarische bedrijven.


Vooropleiding Scope 12

De vereiste vooropleiding om deel te nemen aan deze cursus omvat de versnelde PV-erkenning van InstallQ, zoals aangeboden door Solar Techniek Nederland. Deze erkenning omvat uitgebreide praktijkoefeningen, met speciale aandacht voor meterkasten en praktische metingen. Bovendien wordt specifiek ingegaan op de oplevering, inspectie en onderhoudsprocedures zoals voorgeschreven in de NEN-EN-IEC-62446-1.

Als alternatief kan een gelijkwaardige vooropleiding worden overwogen, waarbij de kandidaat beschikt over up-to-date en hoogwaardige kennis van relevante normen, waaronder de NEN 1010:2020, NPR 5310:2017, NEN-EN-IEC 62446-1, NEN-EN-IEC 61439-1, NEN-EN-IEC 62305, evenals andere van toepassing zijnde normen zoals NEN 7250 en NEN 8012.

Bovendien wordt het als een pre beschouwd als de kandidaat een opleiding in Elektrotechniek op MBO niveau 4 heeft afgerond, of op MBO niveau 2 met aanzienlijke ervaring. Basiskennis van NEN 3140 en NEN 1010, evenals ervaring met inspecties van elektrische en PV installaties, wordt ook gewaardeerd.

Mocht u twijfels hebben over uw kwalificaties, aarzel dan niet om een vrijblijvend intakegesprek aan te vragen.


Scope 12 opleidingsduur en -momenten

Elke maand start er een opleiding. Deze opleiding duurt 5 dagen inclusief een praktijk- en theorie oefentoets ter voorbereiding op uw SCIOS scope 12 examens.

Meterkast

Scope 12 onderwerpen

Daarnaast worden relevante onderwerpen behandeld zoals o.a.:

 • IB 22 en TD 18 hoe werken deze samen?
 • Bescherming tegen overbelasting, kortsluiting en overspanning zowel aan de DC en AC zijde.
 • Afwijkingen in de IV-curve
 • Bouwkundige eisen en draagconstructies
 • Inspectieplan en inspectierapport
 • Beoordelen systeemdocumentatie t.b.v het systeem dossier volgens de NEN-EN-IEC 62446-1
 • Stroomstelsels TT, TN-S, TN-C maar ook IT-stelsel, IU-stelsel, IM-stelsel
 • Visuele inspecties
 • Soorten Overstroombeveiling kunnen herkennen en toepassen.
 • EBI ( Eerste Basis Inspectie)
 • PI (periodieke Inspectie)
 • Thermografie
 • Metingen en beproevingen AC-zijde en DC-zijde zoals o.a.:
  • Impedantie metingen
  • Riso
  • Aardlekbeveiligingen
  • Rpe
 • Het maken van een praktijkrapportage
 • Bliksembeveiliging en toepassen van de SPD
 • Afmelding


Scope 12 studiewijze

 • Kleine groepjes van maximaal 4-8 deelnemers
 • Per twee deelnemers zijn er professionele meetinstrumenten beschikbaar
 • Thuisstudie en thuispracticum van 4-6 uren per week
 • Een practicum (AC/DC/Meterkast/Inspectie)
 • Gebruik van eigen laptop tijdens de lessen i.v.m. het maken van rapportages en werken aan praktijkopdrachten zoals het maken van een inspectieplan en/of inspectierapport. 
 • Tenminste gebruik kunnen maken van eigen online NEN 1010 versie op de laptop.

 

Structuur opleiding

Cursusdag 1+2

Tijdens deze dagen word de inspectiemethode behandelt volgens SCIOS regeling waaronder de IB22, TD18, enz... Daarnaast wordt het inspectieplan behandelt en hoe wordt deze omgezet, na het inspecteren, naar een inspectierapport. Je krijgt een totaalbeeld van alle relevante documenten van SCIOS die nodig zijn voor het slagen als inspecteur.

Aan het einde van de dag krijg je de opdracht mee om klant te vinden waarbij je, je examenopdracht volgens de scope 12 kan gaan realiseren. Deze wordt met een klantvoorbeelden tijdens de cursusdagen 3+ 4 verder behandelt. Je eigen klant kun je er als praktijkstudie erbij houden en vragen over stellen om zo je examenopdracht goed te kunnen inleveren.

 

Cursusdag 3+4

Als eerste worden over de eerste twee cursusdagen dagen ( dag 1+2)  een toets afgenomen of je de stof  daadwerkelijk ook beheerst. Bij deze toets krijg je de antwoorden mee naar huis waarbij je de vragen die je niet wist of goed had kunt bijleren.

Het vervolg van de cursus bestaat uit het behandel van de Kennis en vakbekwaamheidseisen of anders gezegd de onderwerpen die je moet kennen en kunnen voor het examen. Uiteraard worden hierbij alle normen geraadpleegd die daar noodzakelijk voor zijn en dezen zijn ook praktisch voorhanden.

 

Cursusdag 5+6

Als eerste worden over dag 3+4 een toets afgenomen of je de stof  daadwerkelijk ook beheerst. Bij deze toets krijg je de antwoorden mee naar huis waarbij je de vragen die je niet wist of goed had kunt bijleren.

De opgedane kennis van dag 1 t/m 4 worden nu tegelijkertijd ingezet en de samenhang geoefend. Dit wordt o.a. gedaan aan de hand van praktijkvoorbeelden die je tegenkomt als inspecteur en hoe je deze kan verwerken met de aangeleerde inspectiemethode en kunt onderbouwen vanuit de NEN-normeringen. Je examenopdracht heb je tijdens de cursus erbij.

Tijdens deze dagen word de inspectiemethode behandelt volgens SCIOS regeling waarbij je allen metingen van de scope 12 in praktijk kan brengen en oefenen bij onze praktijkafdeling inclusief de NEN 3140 veilig werken methode. Het voordeel daarbij is dat je ook examen doet in dezelfde praktijkruimtes.

 

Studieduur

Vanuit de SCIOS Kennis- en Vakbekwaamheidseisen (KBE) wordt een specifieke studierichting aangeboden. Het vergt nog enkele weken van zelfstudie om deze kennis en vaardigheden volledig te verwerven. De benodigde tijd is mede afhankelijk van uw eigen studietempo en capaciteiten.

Het is van groot belang op te merken dat het succesvol afronden van de versnelde PV-erkenning van InstallQ bij STN als vooropleiding een groter kans geeft voor een succesvolle afronding van de scope 12 cursus.


NEN-normeringen

Van de cursisten wordt verwacht dat ze in staat zijn om de "overige" NEN-normen aan te schaffen of reeds in hun bezit hebben, en dat ze in staat zijn om deze te bestuderen. Tijdens de cursus zullen specifieke aanwijzingen worden verstrekt met betrekking tot welke normen relevant zijn Cursus kosten Scope 12 Solar Techniek Nederland

 • € 2.475,- 5 daagse Theorie en Praktijk ( ex btw)
 • € 275,- Lesmateriaal t.b.v.
 • € 995,- voor theorie en praktijk

Examen

De examens voor zowel de theorie en praktijk vinden plaats op locatie van Solar Techniek Nederland zelf. Dat is wel zo makkelijk en vertrouwd. Deze worden gepland als vaste data 6 weken na de laatste cursusdag op een dinsdag en is niet opzegbaar of verplaatsbaar. De Theorie en praktijk examens vinden altijd op dezelfde dag plaats en is inclusief lunch.

 

Scope 12 boeken (verplichte literatuur)

Deze boeken zitten niet in het pakket en dienen los besteld te worden als u deze niet in bezit heeft. Als u de versnelde PV-erkenning van InstallQ heeft gevolgd dan zijn deze reeds door u aangeschaft.

 • €55,- excl. BTW voor het lesboek NEN 3140 “Vakbekwaam Persoon Bedrijfsvoering van elektrische installaties”
 • €85,- excl. BTW voor het lesboek PV installaties “Praktische aspecten van het ontwerpen en inspecteren”
 • € 235,- exl. BTW voor het ISSO handboek Zonne-energie 2022.

 

 

Cursuskosten

Doelgroep1

€ 2.475,-

5 dagen cursus

Investering3

€ 275,-

Lesmateriaal incl. Lunches

Doelgroep4

€ 995,-

Theorie & praktijk examen

 

 

Examen locatie:

 

Solar Techniek Nederland B.V.
J.C. van Markenstraat 20
9403 AS Assen
Tel: 085-4015042
Website: www.solartechnieknederland.nl 

 

Let op!

Bij het goed afleggen van de bijbehorende theorie- en praktijkexamen ontvangt u een SCIOS Diploma. Let op! Dit is nog geen SCIOS bedrijfscertificering maar een onderdeel daarvan.

https://scios.nl/Certificeren