Solar Techniek Nederland

Mogelijkheid tot elektrisch laden op onze locatie

UWV
Solar Techniek Nederland Favicon

100% Betrokkenheid

Icon3

100% Gecertificeerd

Icon1

100% Vakmanschap

 

 

 

UWV-erkende opleider!

Solar Techniek Nederland is een door het UWV erkende opleider. Middels een raamwerkovereenkomst zijn er een 5-tal cursussen beschikbaar gekomen.

U kunt alleen gebruik maken van het opleidingsbudget van het UWV als u een werkcoach of een ander contactpersoon binnen het UWV hebt. 

Deze werkcoach krijgt u toegewezen als u nog een uitkering ontvangt van het UWV. 

De procestappen om in aanmerking te kunnen komen kunt u vinden als nog even verder naar benden scrolt. En anders kunnen wij en/of uw werkcoach daarbij helpen.

Vacatures

U kunt in de zonnepanelen-branche vele vacatures vinden op MBO, MBO+ en HBO niveau.

 1. Montage op het dak is een MBO 3 werk- en denk niveau cursus waarbij u vakbekwaam wordt opgeleid voor de dak werkzaamheden. 
 2. Montage onder het dak is een MBO-4 niveau cursus waarbij u vakbekwaam wordt opgeleid voor het specifieke deel van de elektrotechnische werkzaamheden van de omvormer t/m de groepenkast.
 3. Allround monteur is een MBO-4 cursus waarbij u zowel op als onder het dak vakbekwaam wordt opgeleid.
 4. Ontwerp & adviseur en/of werkverantwoordelijke is een MBO+ / post-HBO opleiding.
 5. Versnelde PV-erkenning van InstallQ is een samenstelling van de drie cursussen op en onder het dak + ontwerper adviseur. Het is een cursus waarmee u verantwoordelijkheid kan dragen over het werk van anderen. 

 

ZZP'er

Daarnaast zijn deze opleidingen ook zeer geschikt om als ZZP'er aan de slag te gaan. De versnelde PV-erkenning ( 3in1) zou u daar voor moeten volgen. U wordt dan opgeleid als werkverantwoordelijke.

 • Montage op het dak
 • Montage onder het dak
 • Ontwerper adviseur

Contact

Uiteraard kunt u ook met ons bellen voor een goede keuze in de opleiding. Met een juiste opleiding verhoogt u de kansen sterk op een baan.

 

Vooropleiding en examens

De cursus is zo opgebouwd dat u geen specifieke voorkennis nodig heeft. Het gaat er meer om dat u op het niveau de lesstof goed kan verwerken en dat u bereid bent om de studie-uren die er voor staan in te zetten.  Elke cursus wordt afgerond met een praktijktoets en een theorietoets. ( Ontwerper & adviseur kent alleen een theorietoets) 

 

Sollicitaties

Het kan maar zo zijn dat u tijdens de cursus al contacten legt voor sollicitaties en u aanbiedingen krijgt. Elke werkgever en medewerkers zoeken collega's.

Want aan geschoolde medewerkers met landelijk erkende certificaten van InstallQ is nog een groot tekort en dat geeft u dan de voorsprong.

Immers uw nieuwe werkgever hoeft dan de eerste opleidingskosten niet te investeren. Het inwerken zal gemakkelijker gaan. U stroomt met het juiste kennisniveau binnen.

 

Proefplaatsing

Als u tijdens de cursus uzelf aanbiedt voor een proefplaatsing om enige praktijkervaring op te doen. Dan spreekt dat zeker in uw voordeel en zal het allemaal veel makkelijker gaan.

Een proefplaatsing is een bepaalde proefperiode, meestal 2 maanden, bij je mogelijke nieuwe werkgever aan de slag te gaan met behoud van je uitkering. Hierdoor krijgt u de kans om ervaring op te doen en u te bewijzen in de functie. 

De proefperiode is doorgaans net zolang als de maximale proeftijd van een dienstverband. En meestal genoeg om te kijken of de werknemer geschikt is.

Bij een proefplaatsing geldt de voorwaarde dat de werkgever de bedoeling heeft om de werknemer daarna een dienstverband aan te bieden van minimaal 6 maanden. En minimaal voor hetzelfde aantal uren als de proefplaatsing.

Is een proefplaatsing van 2 maanden te kort voor uw werknemer? Dan kan deze werknemer misschien een langere proefplaatsing krijgen. Maar nooit langer dan in totaal 6 maanden. 

 

 

Processtappen Scholingsdienst


Oriënteren op Opdrachtnemer
De Cliënt/Cursist zoekt samen met Opdrachtgever/UWV naar een voor de Cliënt passende Opdrachtnemer/Solar Techniek Nederland die de
beoogde Scholingsdienst aanbiedt. 

 • Client= Cursist
 • Opdrachtgever=UWV
 • Opdrachtnemer=Solar Techniek Nederland

 

Opvraag offerte
Opdrachtgever vraagt aan een door de Cliënt geselecteerde Opdrachtnemer een offerte voor de gevraagde Scholingsdienst.

Opdrachtnemer stelt binnen 14 kalenderdagen een offerte op en meldt
wat de eerste mogelijkheid is dat de Cliënt met de gevraagde Scholingsdienst kan starten. 


Versturen aanmelding Cliënt
Opdrachtgever beoordeelt de offerte en indien akkoord verstuurt UWV Bestelkantoor per e-mail een Aanmelding voor de betreffende Scholingsdienst met vermelding van een Ordernummer naar Solar Techniek Nederland.


Bevestigen aanmelding Cliënt
Opdrachtnemer verstuurt per post en inclusief voorblad een (vormvrije) ontvangstbevestiging van de aanmelding van de Cliënt. Hierin staat dat Cliënt is aangemeld voor de betreffende Scholingsdienst en de definitieve startdatum. Deze wordt verzonden naar:


UWV
Postbusnummer 57200
1040 BC Amsterdam

 

Akkoord offerte, Inkooporder
Indien Opdrachtgever akkoord is met de startdatum, dan verstuurt het UWV Bestelkantoor per email een Inkooporder aan Opdrachtnemer. Dit is de definitieve goedkeuring van de inkoop.


Bepalen Resultaat
Opdrachtnemer stelt binnen de afgesproken termijn een eindrapportage op en stuurt deze per post en inclusief voorblad aan Opdrachtgever.

Uit de eindrapportage dient te blijken met welk Resultaat de Scholingsdienst is beëindigd. Opdrachtgever beoordeelt de eindrapportage alvorens het resultaat vast te leggen.