Cursus
PV-Zegelrecht

Op dit moment is deze cursus nog niet beschikbaar

Solartechniek Foto Min
Solar Techniek Nederland Favicon

100% Betrokkenheid

Icon3

100% Gecertificeerd

Icon1

100% Vakmanschap

(PV) Zegelrecht

Het zegelrecht is bedoeld voor het veilig werken aan (huis)installaties met een hoofdzekering tot en met 3x80 Ampère. Alleen installateurs met een laagspanningserkenning elektrotechniek bij InstallQ mogen het zegel in de meterkast verbreken en vernieuwen.

Solar Techniek Nederland is bij diverse partijen aan het lobbyen om het zegelrecht ook beschikbaar te krijgen voor de PV-erkenning. 

Immers de NEN 3140 verwacht van de PV-installateur dat deze veilig en spanningsloos werkt. Dat kan doorgaans alleen als er toestemming is om het zegel te kunnen verbreken. De kennis is aanwezig bij de door InstallQ erkende PV-installateur. Nu nog de toestemming om het zegel te kunnen verbreken en kunnen herstellen. 

In de PV-erkenningscursussen moet ook worden geleerd om spanningsloos te werken volgens de eindtermen van Vakmanschap Zonnestroom en InstallQ zelf. Dan is het ook niet meer dan logisch dat de zegelverbreking en vernieuwing ook beschikbaar komt voor de PV-installateur.

Alleen de deur naar veilig en spanningsloos werken zit op slot voor de PV-installateur!

Laagspanningserkenning en PV-erkenning verdienen allebei het zegelrecht. Het zegel verbreken is juist bedoelt om veilig aan installaties te kunnen werken. 

119A678b 0266 48Ab Bae4 34E049a5b53f